Lịch phát sóng HTV2 ngày 07-02-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 07-02-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00g00 | Giải trí HQ (116T): Chuyện khó đỡ 01g00 | Phim truyện HK (30T): Tái chiến minh thiên 01g45 | Phim truyện VN (12T): Cô Thắm về làng 2 02g30 | Giải trí VN (20T): Con đến từ hành tinh nào? 03g15 | Phim truyện HK (30T): Bằng chứng thép II 04g00 | Giải trí HQ: Kpop chọn lọc 04g45 | Giải trí HQ (116T): Chuyện khó đỡ 05g45 | Thời sự VN: Tiếp sóng Bản tin buổi sáng 06g00 | Giải trí…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV7 ngày 07-02-2017

Lịch phát sóng HTV7 ngày 07-02-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00g30 | Nhịp đập thể thao 01g00 | Phát triển bền vững 01g30 | Chiếu phim: PTVN: Cá rô em yêu anh 02g15 | Bí quyết đẹp: Thành công từ đam mê và nỗ lực 02g30 | Chiếu phim: PTVN: Khúc tương tư 03g15 | Cà phê khởi nghiệp 03g40 | Nhìn ra thế giới 05g05 | Thể dục Aerobic 05g30 | Câu lạc bộ thể thao 06g00 | Bản sắc Việt 06g15 | Từ nhà ra phố 06g30 | Chương trình 60 giây…

Xem Them