Lịch phát sóng HTV2 ngày 01-02-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 01-02-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00g00 | Giải trí HQ (52T): 2 ngày 1 đêm 01g00 | Phim truyện HK (20T): Tái chiến minh thiên 01g45 | Phim truyện VN (12T): Cô Thắm về làng 2 02g30 | Giải trí HQ (116T): Chuyện khó đỡ 03g15 | Phim truyện HK (25T): Bằng chứng thép II 04g00 | Giải trí HQ (52T): 2 ngày 1 đêm 04g45 | Giải trí VN (20T): Con đến từ hành tinh nào? 05g45 | Thời sự VN: Tiếp sóng Bản tin buổi sáng 06g00…

Xem Them