Lịch phát sóng VTV3 ngày 20-08-2016

Lịch phát sóng VTV3 ngày 20-08-2016

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Phim truyện Sắc màu đam mê – Tập 83 00:50 | Khám phá thế giới Kinh tế xanh – Tập 24 01:20 | Chuyện đêm muộn Áp lực ngôi sao 02:10 | Chuẩn cơm mẹ nấu 03:00 | Phim truyện Lưu Hải Kim Thiềm – Tập 11, 12 04:30 | Đường lên đỉnh Olympia 05:10 | Không giới hạn – Sasuke Việt Nam 06:00 | Nhịp đập 360° thể thao 06:45 | S- Việt Nam 07:00 | Cà phê sáng 08:00 |…

Xem Them