Lịch phát sóng VTVCab1 ngày 06-08-2016

Lịch phát sóng VTVCab1 ngày 06-08-2016

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 0:00 | Nàng dâu lắm chiêu Tập 8 1:00 | Congo -Di sản cuối cùng của hành tinh xanh Tập 5 1:30 | Cả nhà cùng cười Tập 153 2:00 | Thử tài thách trí Tập 29 2:30 | Khi bố biết yêu Tập 24 3:30 | Sao và sự kiện Tập 216 4:00 | Giải mã K_Stars Tập 33,34 5:00 | Thiên mệnh Tập 26 6:00 | Sao và sự kiện Tập 216 6:30 | Congo – Di sản cuối cùng của hành…

Xem Them

Lịch phát sóng VTVCab1 ngày 05-08-2016

Lịch phát sóng VTVCab1 ngày 05-08-2016

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 0:00 | Nàng dâu lắm chiêu Tập 7 1:00 | Giải mã K_Stars Tập 33,34 2:00 | Sao thế giới Tập 57 2:30 | Khi bố biết yêu Tập 23 3:30 | Trà mã huyền bí Tập 4 4:00 | Sao và sự kiện Tập 216 4:30 | Cả nhà cùng cười Tập 153 5:00 | Thiên mệnh Tập 25 6:00 | Trà mã huyền bí Tập 4 6:30 | Thử tài thách trí Tập 29 7:00 | Hôn nhân vàng Tập 34 8:00…

Xem Them

Lịch phát sóng VTVCab1 ngày 02-08-2016

Lịch phát sóng VTVCab1 ngày 02-08-2016

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 Phim truyện NÀNG DÂU LẮM CHIÊU – TẬP 5 01:00 Giải mã K_Stars TẬP 33,34 02:00 Congo -Di sản cuối cùng của hành tinh xanh TẬP 4 02:30 Phim truyện KHI BỐ BIẾT YÊU – TẬP 21 03:30 Cả nhà cùng cười TẬP 153 04:00 Sao thế giới TẬP 57 04:30 Thử tài thách trí TẬP 29 05:00 Phim truyện THIÊN MỆNHH – TẬP 23 06:00 Sao và sự kiện TẬP 216 06:30 Trà mã huyền bí TẬP 4 07:00 Phim truyện HÔN…

Xem Them

Lịch phát sóng VTVCab1 ngày 31-07-2016

Lịch phát sóng VTVCab1 ngày 31-07-2016

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:00 Nàng dâu lắm chiêu Tập 3/12 01:00 Thử tài thách trí Tập 29 01:30 Sao và sự kiện Tập 216 02:00 Cả nhà cùng cười Tập 153 02:30 Định mệnh hoán đổi Tập 19/90 03:30 Congo – Di sản cuối cùng của hành tinh xanh Tập 4 04:00 Sao âm nhạc Tập 4 05:00 Thiên mệnh Tập 21/30 06:00 Thử tài thách trí Tập 29 06:30 Sao thế giới Tập 56 07:00 Hôn nhân vàng Tập 30/75 08:00 Định mệnh hoán đổi…

Xem Them

Lịch phát sóng VTVCab1 ngày 30-07-2016

Lịch phát sóng VTVCab1 ngày 30-07-2016

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:00 Nàng dâu lắm chiêu Tập 2/12 01:00 Giải mã K_Stars Tập 31,32 02:00 Trà mã huyền bí Tập 4 02:30 Định mệnh hoán đổi Tập 18/90 03:30 Cả nhà cùng cười Tập 153 04:00 Sao thế giới Tập 56 04:30 Thử tài thách trí Tập 28 05:00 Thiên mệnh Tập 20/30 06:00 Chiếc thìa vàng Tập 17 06:30 Giải mã K_Stars Tập 32 07:00 Hôn nhân vàng Tập 29/75 08:00 Định mệnh hoán đổi Tập 18/90 08:55 Thông tin tiêu dùng 09:00…

Xem Them

Lịch phát sóng VTVCab1 ngày 29-07-2016

Lịch phát sóng VTVCab1 ngày 29-07-2016

00:00 Nàng dâu lắm chiêu Tập 1/12 01:00 Congo – Di sản cuối cùng của hành tinh xanh Tập 4 01:30 Thử tài thách trí Tập 28 02:00 Cả nhà cùng cười Tập 152 02:30 Định mệnh hoán đổi Tập 17/90 03:30 Sao và sự kiện Tập 215 04:00 Giải mã K_Stars Tập 31,32 05:00 Thiên mệnh Tập 19/30 06:00 Sao và sự kiện Tập 215 06:30 Congo – Di sản cuối cùng của hành tinh xanh Tập 4 07:00 Hôn nhân vàng Tập 28/75 08:00 Định mệnh hoán đổi…

Xem Them

Lịch phát sóng VTVCab1 ngày 28-07-2016

Lịch phát sóng VTVCab1 ngày 28-07-2016

00:00 Bồ công anh Tập 133,134/134 02:00 Sao và sự kiện Tập 56 02:30 Định mệnh hoán đổi Tập 16/90 03:30 Giải mã K_Stars Tập 31 04:00 Sao âm nhạc Tập 4 05:00 Thiên mệnh Tập 17/30 06:00 Cả nhà cùng cười Tập 152 06:30 Giải mã K_Stars Tập 31 07:00 Hôn nhân vàng Tập 26/75 08:00 Định mệnh hoán đổi Tập 15/90 08:55 Thông tin tiêu dùng 09:00 Tin nóng 24H Tập 577 09:25 Thông tin tiêu dùng 09:30 Congo – Di sản cuối cùng của hành tinh xanh…

Xem Them

Lịch phát sóng VTVCab1 ngày 27-07-2016

Lịch phát sóng VTVCab1 ngày 27-07-2016

00:00 Bồ công anh Tập 131,132/134 02:00 Sao và sự kiện Tập 215 02:30 Định mệnh hoán đổi Tập 15/90 03:30 Giải mã K_Stars Tập 31 04:00 Sao âm nhạc Tập 4 05:00 Thiên mệnh Tập 17/30 06:00 Cả nhà cùng cười Tập 152 06:30 Giải mã K_Stars Tập 31 07:00 Hôn nhân vàng Tập 26/75 08:00 Định mệnh hoán đổi Tập 15/90 08:55 Thông tin tiêu dùng 09:00 Tin nóng 24H Tập 577 09:25 Thông tin tiêu dùng 09:30 Congo – Di sản cuối cùng của hành tinh xanh…

Xem Them