Lịch phát sóng VTV7 ngày 20-08-2016

Lịch phát sóng VTV7 ngày 20-08-2016 Có Nội Dung Sau :

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH
06:00 | Thức dậy cùng VTV7
07:00 | VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 23
07:30 | Trường học VTV7 (trung học) Học cùng con – Số 3: Diện tích; Con đường nghề nghiệp – Số 3: Làm bánh
08:00 | Phim truyện Sáu điều bí mật – Tập 1
09:00 | Phim hoạt hình Đội cảnh sát thành phố đồ chơi – Tập 2; Thám tử rừng xanh Peet – Tập 2
09:30 | Trường học VTV7 (tiểu học) Siêu tính nhẩm – Số 10
10:00 | Trường học VTV7 (mầm non) Lớp học cầu vồng – Số 4: Rừng xanh
10:30 | Trường học VTV7 (trung học) Học lịch sử thật tuyệt – Số 8
11:00 | VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 22
11:30 | Trường học VTV7 (trung học) Học cùng con – Số 4: Sự bay hơi; Con đường nghề nghiệp – Số 9: Quản lý nhà hàng
12:00 | Phim truyện Sáu điều bí mật – Tập 1
13:00 | Phim hoạt hình Đội cảnh sát thành phố đồ chơi – Tập 10; Thám tử rừng xanh Peet – Tập 10
13:30 | Edu Talk
13:45 | VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 23
14:15 | Sing to learnBaby
14:30 | Trường học VTV7 (trung học)
15:00 | Trường học VTV7 (tiểu học) Siêu tính nhẩm – Số 10
15:30 | Trường học VTV7 (mầm non) Lớp học cầu vồng – Số 4: Rừng xanh
16:00 | Trường học Ao Số 52
17:00 | VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 23
17:30 | Trường học VTV7 (trung học) Học cùng con – Số 4: Sự bay hơi; Con đường nghề nghiệp – Số 9: Quản lý nhà hàng
18:00 | Phim hoạt hình Đội cảnh sát thành phố đồ chơi – Tập 10
18:10 | Phim hoạt hình Thám tử rừng xanh Peet – Tập 10
18:30 | Trường học VTV7 (trung học) Học lịch sử thật tuyệt – Số 8
19:00 | Trường học VTV7 (tiểu học) Siêu tính nhẩm – Số 10
19:30 | Sing to learn This love
20:00 | 8 IELTS Số 18: Movie
20:30 | Bay lên nhé ước mơ Học vẽ cùng Ếch cốm – Số 17; Chôm chôm và những người bạn: Số 4; Hoạt hình Pocoyo – Phần 3 – Tập 33; Bài…
21:00 | Phim truyện Siêu tính nhẩm – Số 10
22:00 | VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 23
22:30 | Cuốn sách của tôi Người mẹ tốt hơn người thầy tốt
22:45 | Giai điệu cuộc sống
23:00 | Trường học Ao Số 52

Lịch phát sóng ngày mai : lịch phát sóng VTV7


Related posts