Lịch phát sóng VTV7 ngày 30-03-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 30-03-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 17 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 24 08:00 Phim truyện Năm học tệ nhất đời tôi – Tập 1 08:30 Phim truyện Năm học tệ nhất đời tôi – Tập 2 09:00 Phim hoạt hình Bánh mỳ mây – Tập 10 09:15 Phim hoạt hình Biệt đội xe Vroomiz – Tập 75 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) 5 từ mới tiếng Anh mỗi ngày – Số 25: Động vật hoang…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 29-03-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 29-03-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 16 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 23 08:00 Phim truyện Phiêu lưu cùng Sam Fox – Tập 25 08:30 Phim truyện Phiêu lưu cùng Sam Fox – Tập 26 09:00 Phim hoạt hình Bánh mỳ mây – Tập 9 09:15 Phim hoạt hình Biệt đội xe Vroomiz – Tập 72 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) 5 từ mới tiếng Anh mỗi ngày – Số24: Thú nuôi; Học cùng con –…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 28-03-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 28-03-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 15 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 22 08:00 Phim truyện Phiêu lưu cùng Sam Fox – Tập 23 08:30 Phim truyện Phiêu lưu cùng Sam Fox – Tập 24 09:00 Phim hoạt hình Tayo xe buýt bé nhỏ – Tập 51 09:15 Phim hoạt hình Chú robot của tôi – Tập 51 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) 5 từ mới tiếng Anh mỗi ngày – Số 23: Gia đình; Bong…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 27-03-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 27-03-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 14 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 21 08:00 Phim truyện Phiêu lưu cùng Sam Fox – Tập 21 08:30 Phim truyện Phiêu lưu cùng Sam Fox – Tập 22 09:00 Phim hoạt hình Tayo xe buýt bé nhỏ – Tập 48 09:15 Phim hoạt hình Tayo xe buýt bé nhỏ – Tập 49 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) Math Dorm – Số 6: Phép chia; Ngôn ngữ kí hiệu –…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 26-03-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 26-03-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 13 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 20 08:00 Phim truyện Phiêu lưu cùng Sam Fox – Tập 19 08:30 Đường tới trường Phiêu lưu cùng Sam Fox – Tập 20 09:00 Phim hoạt hình Chú robot của tôi – Tập 46 09:15 Phim hoạt hình Chú robot của tôi – Tập 47 09:30 Chuyện học trò Số 5 10:00 Trường học VTV7 (mầm non) Lớp học cầu vồng – Số 4:…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 25-03-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 25-03-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 12 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 19 08:00 Phim truyện Phiêu lưu cùng Sam Fox – Tập 17 08:30 Đường tới trường Phiêu lưu cùng Sam Fox – Tập 18 09:00 Phim hoạt hình Tayo xe buýt bé nhỏ – Tập 46 09:15 Phim hoạt hình Tayo xe buýt bé nhỏ – Tập 47 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) Math Dorm – Số 5: Phép nhân; Học cùng con –…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 24-03-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 24-03-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 11 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 18 08:00 Phim truyện Phiêu lưu cùng Sam Fox – Tập 15 08:30 Đường tới trường Phiêu lưu cùng Sam Fox – Tập 16 09:00 Phim hoạt hình Bánh mỳ mây – Tập 8 09:15 Phim hoạt hình Biệt đội xe Vroomiz – Tập 69 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) 5 từ mới tiếng Anh mỗi ngày – Số 22: Đồ chơi; Ngôn ngữ…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 22-03-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 22-03-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 9 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 16 08:00 Phim truyện Phiêu lưu cùng Sam Fox – Tập 11 08:30 Đường tới trường Phiêu lưu cùng Sam Fox – Tập 12 09:00 Phim hoạt hình Bánh mỳ mây – Tập 6 09:15 Phim hoạt hình Biệt đội xe Vroomiz – Tập 63 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) 5 từ mới tiếng Anh mỗi ngày – Số 20: Dụng cụ ăn; Học…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 20-03-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 20-03-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 7 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 14 08:00 Phim truyện Phiêu lưu cùng Sam Fox – Tập 7 08:30 Đường tới trường Phiêu lưu cùng Sam Fox – Tập 8 09:00 Phim hoạt hình Tayo xe buýt bé nhỏ – Tập 44 09:15 Phim hoạt hình Chú robot của tôi – Tập 44 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) Math Dorm – Số 4: Số thứ tự; Ngôn ngữ kí hiệu…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 19-03-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 19-03-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 6 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 13 08:00 Phim truyện Phiêu lưu cùng Sam Fox – Tập 5 08:30 Đường tới trường Phiêu lưu cùng Sam Fox – Tập 6 09:00 Phim hoạt hình Chú robot của tôi – Tập 42 09:15 Phim hoạt hình Chú robot của tôi – Tập 43 09:30 Chuyện học trò Số 3 10:00 Trường học VTV7 (mầm non) Lớp học cầu vồng – Số 4:…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 18-03-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 18-03-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 5 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 12 08:00 Phim truyện Phiêu lưu cùng Sam Fox – Tập 3 08:30 Đường tới trường Phiêu lưu cùng Sam Fox – Tập 4 09:00 Phim hoạt hình Tayo xe buýt bé nhỏ – Tập 42 09:15 Phim hoạt hình Tayo xe buýt bé nhỏ – Tập 43 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) Math Dorm – Số 3: Phéo cộng; Học cùng con –…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 17-03-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 17-03-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 4 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 11 08:00 Phim truyện Phiêu lưu cùng Sam Fox – Tập 1 08:30 Đường tới trường Phiêu lưu cùng Sam Fox – Tập 2 09:00 Phim hoạt hình Bánh mỳ mây – Tập 60 09:10 Phim hoạt hình Những quả bóng diệu kỳ – Tập 50 09:15 Phim hoạt hình Biệt đội Vroomiz – Tập 60 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) 5 từ mới…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 16-03-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 16-03-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 3 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 10 08:00 Phim truyện Vụ mất tích bí ẩn – Tập 11 08:30 Đường tới trường Vụ mất tích bí ẩn – Tập 12 09:00 Phim hoạt hình Bánh mỳ mây – Tập 57 09:10 Phim hoạt hình Những quả bóng diệu kỳ – Tập 49 09:15 Phim hoạt hình Biệt đội Vroomiz – Tập 57 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) 5 từ mới…

Xem Them