Lịch phát sóng VTV7 ngày 25-05-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 25-05-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 20 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 9 08:00 Phim truyện Năm học tệ nhất đời tôi – Tập 3 08:30 Phim truyện Năm học tệ nhất đời tôi – Tập 4 09:00 Phim hoạt hình Bánh mỳ mây – Tập 34 09:15 Phim hoạt hình Biệt đội xe Vroomiz – Tập 55 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) Con đường nghề nghiệp – Số 40: Nghề Logistic 10:00 Trường học VTV7…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 24-05-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 24-05-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 19 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 8 08:00 Phim truyện Năm học tệ nhất đời tôi – Tập 1 08:30 Phim truyện Năm học tệ nhất đời tôi – Tập 2 09:00 Phim hoạt hình Bánh mỳ mây – Tập 33 09:15 Phim hoạt hình Biệt đội xe Vroomiz – Tập 54 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) 5 từ mới tiếng Anh mỗi ngày – Số 2: Khu vui chơi;…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 23-05-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 23-05-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 18 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 7 08:00 Phim truyện Hội sói – Tập 39 08:30 Phim truyện Hội sói – Tập 40 09:00 Phim hoạt hình Tayo xe buýt bé nhỏ – Tập 16 09:15 Phim hoạt hình Chú robot của tôi – Tập 16 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) 5 từ mới tiếng Anh mỗi ngày; Bong bóng địa lý – Số 21: Rừng xanh – Phần 3…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 22-05-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 22-05-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 17 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 6 08:00 Phim truyện Hội sói – Tập 37 08:30 Phim truyện Hội sói – Tập 38 09:00 Phim hoạt hình Tayo xe buýt bé nhỏ – Tập 15 09:15 Phim hoạt hình Chú robot của tôi – Tập 15 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) Math Dorm – Số 3: Phép nhân; Lăng kính tự nhiên – Số 15 10:00 Trường học VTV7 (mầm…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 21-05-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 21-05-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 16 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 5 08:00 Phim truyện Hội sói – Tập 35 08:30 Phim truyện Hội sói – Tập 36 09:00 Phim hoạt hình Chú robot của tôi – Tập 13 09:15 Phim hoạt hình Chú robot của tôi – Tập 14 09:30 Chuyện học trò Số 3: Hai mặt của vấn đề 10:00 Trường học VTV7 (mầm non) Lớp học cầu vồng – Số 4: Giao thông…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 20-05-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 20-05-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 15 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 4 08:00 Phim truyện Hội sói – Tập 33 08:30 Phim truyện Hội sói – Tập 34 09:00 Phim hoạt hình Tayo xe buýt bé nhỏ – Tập 13 09:15 Phim hoạt hình Tayo xe buýt bé nhỏ – Tập 14 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) Math Dorm – Số 4: Số thứ tự; Học cùng con – Số 13: Dinh dưỡng 10:00 Trường…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 19-05-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 19-05-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 12 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 1 08:00 Phim truyện Hội sói – Tập 27 08:30 Phim truyện Hội sói – Tập 28 09:00 Phim hoạt hình Bánh mỳ mây – Tập 30 09:15 Phim hoạt hình Biệt đội xe Vroomiz – Tập 51 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) 5 từ mới tiếng Anh mỗi ngày – Số 50: Tuổi tác; Học cùng con – Số 12: Giấy 10:00 Trường…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 18-05-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 18-05-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 13 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 2 08:00 Phim truyện Hội sói – Tập 29 08:30 Phim truyện Hội sói – Tập 30 09:00 Phim hoạt hình Bánh mỳ mây – Tập 31 09:15 Phim hoạt hình Biệt đội xe Vroomiz – Tập 52 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) 5 từ mới tiếng Anh mỗi ngày – Số 51: Thời tiết; Bong bóng địa lý – Số 20: Rừng –…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 17-05-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 17-05-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 12 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 1 08:00 Phim truyện Hội sói – Tập 27 08:30 Phim truyện Hội sói – Tập 28 09:00 Phim hoạt hình Bánh mỳ mây – Tập 30 09:15 Phim hoạt hình Biệt đội xe Vroomiz – Tập 51 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) 5 từ mới tiếng Anh mỗi ngày – Số 50: Tuổi tác; Học cùng con – Số 12: Giấy 10:00 Trường…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 16-05-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 16-05-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 11 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 39 08:00 Phim truyện Hội sói – Tập 25 08:30 Phim truyện Hội sói – Tập 26 09:00 Phim hoạt hình Tayo xe buýt bé nhỏ – Tập 14 09:15 Phim hoạt hình Chú robot của tôi – Tập 14 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) 5 từ mới tiếng Anh mỗi ngày – Số 49: Động vật biển; Bong bóng địa lý – Số…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 15-05-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 15-05-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 10 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 38 08:00 Phim truyện Hội sói – Tập 23 08:30 Phim truyện Hội sói – Tập 24 09:00 Phim hoạt hình Tayo xe buýt bé nhỏ – Tập 13 09:15 Phim hoạt hình Chú robot của tôi – Tập 13 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) Math Dorm – Số 3: Phép cộng; Lăng kính tự nhiên – Số 13 10:00 Trường học VTV7 (mầm…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 14-05-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 14-05-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 9 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 37 08:00 Phim truyện Vụ mất tích bí ẩn – Tập 21 08:30 Phim truyện Vụ mất tích bí ẩn – Tập 22 09:00 Phim hoạt hình Chú robot của tôi – Tập 11 09:15 Phim hoạt hình Chú robot của tôi – Tập 12 09:30 Chuyện học trò Số 2: Đối diện với sự thật 10:00 Trường học VTV7 (mầm non) Lớp học cầu…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 13-05-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 13-05-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 8 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 36 08:00 Phim truyện Hội sói – Tập 19 08:30 Phim truyện Hội sói – Tập 20 09:00 Phim hoạt hình Tayo xe buýt bé nhỏ – Tập 11 09:15 Phim hoạt hình Tayo xe buýt bé nhỏ – Tập 12 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) Math dorm – Số 2: Phép thử; Học cùng con – Số 11: Âm thanh 10:00 Trường học…

Xem Them