Lịch phát sóng VTV7 ngày 21-08-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 21-08-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 10 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Số 19 08:00 Phim truyện Sáu điều bí mật – Tập 15 08:30 Thế giới quanh ta Tập 7 09:00 Phim hoạt hình Tayo xe buýt bé nhỏ – Tập 41 09:15 Phim hoạt hình Chú robot của tôi – Tập 41 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) Math Dorm – Số 1; Toán học diệu kỳ – Số 9 10:00 Trường học VTV7 (mầm non)…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 19-08-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 19-08-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 9 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Số 17 08:00 Phim truyện Sáu điều bí mật – Tập 13 08:30 Thế giới quanh ta Tập 5 09:00 Phim hoạt hình Tayo xe buýt bé nhỏ – Tập 39 09:15 Phim hoạt hình Tayo xe buýt bé nhỏ – Tập 40 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) Math Dorm – Số 8: Hình học; Học cùng con – Số 17: Màu sắc 10:00 Trường…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 17-08-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 17-08-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 7 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Số 15 08:00 Phim truyện Sáu điều bí mật – Tập 11 08:30 Thế giới quanh ta Tập 3 09:00 Phim hoạt hình Bánh mỳ mây – Tập 25 09:10 Phim hoạt hình Những người bạn ở sở thú – Tập 11 09:15 Phim hoạt hình Câu chuyện phát minh – Tập 3 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) Cuốn sách của em – Số 7:…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 16-08-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 16-08-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 6 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Số 14 08:00 Phim truyện Sáu điều bí mật – Tập 10 08:30 Thế giới quanh ta Tập 2 09:00 Phim hoạt hình Bánh mỳ mây – Tập 24 09:10 Phim hoạt hình Những người bạn ở sở thú – Tập 10 09:15 Phim hoạt hình Câu chuyện phát minh – Tập 2 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) 5 từ mới tiếng Anh mỗi ngày…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 15-08-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 15-08-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 5 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Số 13 08:00 Phim truyện Sáu điều bí mật – Tập 9 08:30 Thế giới quanh ta Tập 1 09:00 Phim hoạt hình Tayo xe buýt bé nhỏ – Tập 40 09:15 Phim hoạt hình Chú robot của tôi – Tập 40 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) Cuốn sách của em – Số 6: Cedric; Toán học diệu kỳ – Số 6 10:00 Trường học…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 14-08-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 14-08-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 4 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Số 12 08:00 Phim truyện Sáu điều bí mật – Tập 8 08:30 Thế giới quanh ta Tập 8 09:00 Phim hoạt hình Tayo xe buýt bé nhỏ – Tập 39 09:15 Phim hoạt hình Chú robot của tôi – Tập 39 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) Math Dorm – Số 7: Phân số; Toán học diệu kỳ – Số 5 10:00 Trường học VTV7…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 13-08-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 13-08-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Crack’em up Số 5 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 11 08:00 Phim truyện Biệt đội thám tử Pluto – Tập 15 08:30 Phim truyện Biệt đội thám tử Pluto – Tập 16 09:00 Phim hoạt hình Chú robot của tôi – Tập 37 09:10 Phim hoạt hình Chú robot của tôi – Tập 38 09:30 Phóng viên cấp 1 Số 5 10:00 Trường học VTV7 (mầm non) Lớp học cầu vồng – Số 4: Họa sĩ 10:30 Follow us…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 12-08-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 12-08-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 3 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 10 08:00 Phim truyện Biệt đội thám tử Pluto – Tập 13 08:30 Phim truyện Biệt đội thám tử Pluto – Tập 14 09:00 Phim hoạt hình Tayo xe buýt bé nhỏ – Tập 37 09:10 Phim hoạt hình Tayo xe buýt bé nhỏ – Tập 38 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) Math Dorm – Số 6: Phép chia; Học cùng con – Số…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 11-08-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 11-08-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 2 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 9 08:00 Phim truyện Biệt đội thám tử Pluto – Tập 11 08:30 Phim truyện Biệt đội thám tử Pluto – Tập 12 09:00 Phim hoạt hình Bánh mỳ mây – Tập 23 09:10 Phim hoạt hình Những người bạn ở sở thú – Tập 9 09:15 Phim hoạt hình Câu chuyện phát minh – Tập 27 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) 5 từ…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 10-08-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 10-08-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 1 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 8 08:00 Phim truyện Biệt đội thám tử Pluto – Tập 9 08:30 Phim truyện Biệt đội thám tử Pluto – Tập 10 09:00 Phim hoạt hình Bánh mỳ mây – Tập 21 09:10 Phim hoạt hình Những người bạn ở sở thú – Tập 8 09:15 Phim hoạt hình Câu chuyện phát minh – Tập 26 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) Cuốn sách…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 09-08-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 09-08-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 30 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 7 08:00 Phim truyện Biệt đội thám tử Pluto – Tập 7 08:30 Phim truyện Biệt đội thám tử Pluto – Tập 8 09:00 Phim hoạt hình Những người bạn ở sở thú – Tập 7 09:15 Phim hoạt hình Câu chuyện phát minh – Tập 25 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) 5 từ mới tiếng Anh mỗi ngày – Số 36: Đồ gia…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 08-08-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 08-08-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 29 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 6 08:00 Phim truyện Biệt đội thám tử Pluto – Tập 5 08:30 Phim truyện Biệt đội thám tử Pluto – Tập 6 09:00 Phim hoạt hình Tayo xe buýt bé nhỏ – Tập 38 09:15 Phim hoạt hình Chú robot của tôi – Tập 38 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) Cuốn sách của tôi – Số 5: Hai vạn dặm dưới nước; Toán…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 07-08-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 07-08-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 28 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 5 08:00 Phim truyện Biệt đội thám tử Pluto – Tập 3 08:30 Phim truyện Biệt đội thám tử Pluto – Tập 4 09:00 Phim hoạt hình Tayo xe buýt bé nhỏ – Tập 37 09:15 Phim hoạt hình Chú robot của tôi – Tập 37 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) Math Dorm – Số 5: Phép nhân; Toán học diệu kỳ – Số…

Xem Them