Lịch phát sóng VTV7 ngày 27-06-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 27-06-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 23 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 3 08:00 Phim truyện Vụ mất tích bí ẩn – Tập 3 08:30 Phim truyện Vụ mất tích bí ẩn – Tập 4 09:00 Phim hoạt hình Tayo xe buýt bé nhỏ – Tập 26 09:15 Phim hoạt hình Chú robot của tôi – Tập 26 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) 5 từ mới tiếng Anh mỗi ngày; Bóng bóng địa lý – Số…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 26-06-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 26-06-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 22 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 2 08:00 Phim truyện Vụ mất tích bí ẩn – Tập 31 08:30 Phim truyện Vụ mất tích bí ẩn – Tập 31 09:00 Chim và ong Tập 3 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) Math Dorm – Số 8: Hình học; Bộ đội vui nhộn – Tập 5 09:45 Học cùng con Số 6: Vitamin 10:00 Trường học VTV7 (mầm non) Lớp học cầu…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 25-06-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 25-06-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 21 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 1 08:00 Phim truyện Năm học tệ nhất đời tôi – Tập 13 08:30 Phim truyện Năm học tệ nhất đời tôi – Tập 12 09:00 Phim hoạt hình Chú robot của tôi – Tập 23 09:15 Phim hoạt hình Chú robot của tôi – Tập 24 09:30 Chuyện học trò Số 8: Nhà báo tập sự 10:00 Trường học VTV7 (mầm non) Lớp học…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 24-06-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 24-06-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 20 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 39 08:00 Phim truyện Năm học tệ nhất đời tôi – Tập 11 08:30 Phim truyện Năm học tệ nhất đời tôi – Tập 12 09:00 Phim hoạt hình Tayo xe buýt bé nhỏ – Tập 23 09:15 Phim hoạt hình Tayo xe buýt bé nhỏ – Tập 24 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) Math Dorm – Số 7: Phân số; Học cùng con…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 23-06-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 23-06-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 19 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 38 08:00 Phim truyện Năm học tệ nhất đời tôi – Tập 9 08:30 Phim truyện Năm học tệ nhất đời tôi – Tập 10 09:00 Phim hoạt hình Bánh mỳ mây – Tập 2 09:10 Phim hoạt hình Những quả bóng diệu kỳ – Tập 40 09:15 Phim hoạt hình Câu chuyện phát minh – Tập 6 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) 5…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 22-06-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 22-06-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 18 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 37 08:00 Phim truyện Năm học tệ nhất đời tôi – Tập 7 08:30 Phim truyện Năm học tệ nhất đời tôi – Tập 8 09:00 Phim hoạt hình Bánh mỳ mây – Tập 1 09:10 Phim hoạt hình Những quả bóng diệu kỳ – Tập 39 09:15 Phim hoạt hình Câu chuyện phát minh – Tập 5 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) 5…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 21-06-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 21-06-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 17 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 36 08:00 Phim truyện Năm học tệ nhất đời tôi – Tập 5 08:30 Phim truyện Năm học tệ nhất đời tôi – Tập 6 09:00 Phim hoạt hình Bánh mỳ mây – Tập 45 09:10 Phim hoạt hình Những quả bóng diệu kỳ – Tập 38 09:15 Phim hoạt hình Câu chuyện phát minh – Tập 4 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) 5…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 20-06-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 20-06-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 16 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 35 08:00 Phim truyện Năm học tệ nhất đời tôi – Tập 3 08:30 Phim truyện Năm học tệ nhất đời tôi – Tập 4 09:00 Phim hoạt hình Tayo xe buýt bé nhỏ – Tập 24 09:15 Phim hoạt hình Chú robot của tôi – Tập 24 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) 5 từ mới tiếng Anh mỗi ngày – Số 17: Phụ…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 19-06-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 19-06-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 15 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 34 08:00 Phim truyện Năm học tệ nhất đời tôi – Tập 1 08:30 Phim truyện Năm học tệ nhất đời tôi – Tập 2 09:00 Phim hoạt hình Tayo xe buýt bé nhỏ – Tập 23 09:15 Phim hoạt hình Chú robot của tôi – Tập 23 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) Math Dorm – Số 6; Bộ đội vui nhôn – Tập…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 18-06-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 18-06-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 14 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 33 08:00 Phim truyện Phiêu lưu cùng Sam Fox – Tập 25 08:30 Phim truyện Phiêu lưu cùng Sam Fox – Tập 26 09:00 Phim hoạt hình Chú robot của tôi – Tập 21 09:15 Phim hoạt hình Chú robot của tôi – Tập 22 09:30 Chuyện học trò Số 8: Nói dối 10:00 Trường học VTV7 (mầm non) Lớp học cầu vồng – Số…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 17-06-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 17-06-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 13 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 32 08:00 Phim truyện Phiêu lưu cùng Sam Fox – Tập 23 08:30 Phim truyện Phiêu lưu cùng Sam Fox – Tập 24 09:00 Phim hoạt hình Tayo xe buýt bé nhỏ – Tập 21 09:15 Phim hoạt hình Tayo xe buýt bé nhỏ – Tập 22 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) Math Dorm – Số 5: Phép nhân ; Học cùng con –…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 15-06-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 15-06-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 18 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 37 08:00 Phim truyện Năm học tệ nhất đời tôi – Tập 7 08:30 Phim truyện Năm học tệ nhất đời tôi – Tập 8 09:00 Phim hoạt hình Bánh mỳ mây – Tập 1 09:10 Phim hoạt hình Những quả bóng diệu kỳ – Tập 39 09:15 Phim hoạt hình Câu chuyện phát minh – Tập 5 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) 5…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV7 ngày 14-06-2017

Lịch phát sóng VTV7 ngày 14-06-2017

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Tiếng Anh thường ngày – Tập 17 07:30 Phim truyện Những ngôi trường ước mơ – Tập 36 08:00 Phim truyện Năm học tệ nhất đời tôi – Tập 5 08:30 Phim truyện Năm học tệ nhất đời tôi – Tập 6 09:00 Phim hoạt hình Bánh mỳ mây – Tập 45 09:10 Phim hoạt hình Những quả bóng diệu kỳ – Tập 38 09:15 Phim hoạt hình Câu chuyện phát minh – Tập 4 09:30 Trường học VTV7 (tiểu học) 5…

Xem Them