Lịch phát sóng VTV1 ngày 18-10-2017

Lịch phát sóng VTV1 ngày 18-10-2017

00:00 Thời sự 0h 00:15 Lao động và công đoàn Công nhân và câu chuyện nuôi con nhỏ 00:30 Việc tử tế 01:00 Thời sự 1h 01:10 Đối thoại chính sách Quản lý rủi ro thiên tai 02:00 Thời sự 2h 02:10 Phim truyện Quỹ đen của chồng – Tập 45 03:00 Thời sự 3h 03:10 Phim truyện Hoa cỏ may – Tập 3 04:00 Thời sự 4h 04:10 Khám phá thế giới Những điều thần bí – Phần 1: Sự phi thường của con người 05:10 Lao động và…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV1 ngày 17-10-2017

Lịch phát sóng VTV1 ngày 17-10-2017

00:00 Thời sự 0h 00:15 Cải cách hành chính Cắt giảm 76% thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH 00:30 Báo chí toàn cảnh 01:00 Thời sự 1h 01:10 Không gian văn hóa nghệ thuật Số 21 02:00 Thời sự 2h 02:10 Phim truyện Quỹ đen của chồng – Tập 44 03:00 Thời sự 3h 03:10 Phim truyện Hoa cỏ may – Tập 2 04:00 Thời sự 4h 04:10 Khám phá thế giới Khám phá thiên nhiên – Phần 7 05:10 Khát vọng Việt Nam Thân Văn Huy và…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV1 ngày 16-10-2017

Lịch phát sóng VTV1 ngày 16-10-2017

00:00 Thời sự 0h 00:15 Vấn đề đô thị Tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện 00:30 Sự kiện và bình luận 01:00 Thời sự 1h 01:10 Chìa khoá thành công Doanh nghiệp gia đình – Kế thừa và niềm tin- Phần 2 02:00 Thời sự 2h 02:10 Phim truyện Quỹ đen của chồng – Tập 43 03:00 Thời sự 3h 03:10 Đối thoại chính sách Quản lý rủi ro thiên tai 04:00 Thời sự 4h 04:10 Khám phá thế giới Khám phá thiên nhiên – Phần 6 05:10…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV1 ngày 15-10-2017

Lịch phát sóng VTV1 ngày 15-10-2017

00:00 Thời sự 0h 00:15 Khát vọng Việt Nam Sống với đam mê 00:30 Hòa nhạc thính phòng Liên hoan âm nhac – Phần 2 01:00 Thời sự 1h 01:10 Môi trường Quản lý và bảo vệ rừng 01:40 Khám phá Việt Nam Kỳ thú thác Pạc Sủi 02:00 Thời sự 2h 02:10 Phim truyện Quỹ đen của chồng – Tập 42 03:00 Thời sự 3h 03:10 Tạp chí âm nhạc Số 10 04:00 Thời sự 4h 04:10 Khám phá thế giới Khám phá thiên nhiên – Phần 5 05:10…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV1 ngày 14-10-2017

Lịch phát sóng VTV1 ngày 14-10-2017

00:00 Thời sự 0h 00:15 Chuyện nhà nông với nông nghiệp Làm gì để phát triển nông nghiệp hữu cơ 00:30 Trang địa phương 01:00 Thời sự 1h 01:10 Quốc gia khởi nghiệp 01:40 Khám phá Việt Nam Động Đá Bạc – Bí ẩn từ thiên nhiên 02:00 Thời sự 2h 02:10 Phim truyện Quỹ đen của chồng – Tập 41 03:00 Thời sự 3h 03:10 Phim truyện Ngược chiều nước mắt – Tập 9 04:00 Thời sự 4h 04:10 Khám phá thế giới Khám phá thiên nhiên – Phần…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV1 ngày 13-10-2017

Lịch phát sóng VTV1 ngày 13-10-2017

00:00 Thời sự 0h 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận Mặt trận cơ cở và phong trào dân vận khéo 00:30 Thế giới góc nhìn 01:00 Thời sự 1h 01:10 Dân tộc và phát triển Nâng cao vai trò người có uy tín ở vùng dân tộc thiểu số 01:40 Tuổi cao gương sáng Năng động để hội nhập 02:00 Thời sự 2h 02:10 Phim truyện Quỹ đen của chồng – Tập 40 03:00 Thời sự 3h 03:10 Phim truyện Ngược chiều nước mắt – Tập 8 04:00…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV1 ngày 12-10-2017

Lịch phát sóng VTV1 ngày 12-10-2017

00:00 Thời sự 0h 00:15 Tiếng nói phụ nữ Phụ nữ và phát triển kinh tế 00:30 Ấn tượng thể thao 7 ngày 01:00 Thời sự 1h 01:10 Phim tài liệu Cung đàn đất nước 02:00 Thời sự 2h 02:10 Phim truyện Quỹ đen của chồng – Tập 39 03:00 Thời sự 3h 03:10 Phim truyện Giao mùa – Tập 45 04:00 Thời sự 4h 04:10 Khám phá thế giới Khám phá thiên nhiên – Phần 2 05:10 Tiếng nói phụ nữ Phụ nữ và phát triển kinh tế 05:25…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV1 ngày 11-10-2017

Lịch phát sóng VTV1 ngày 11-10-2017

00:00 Thời sự 0h 00:15 Lao động và công đoàn Tạo việc làm cho lao động nữ nhập cư 00:30 Việc tử tế 01:00 Thời sự 1h 01:10 Talk Vietnam Dấu ấn ngoại của điện ảnh Việt Nam 02:00 Thời sự 2h 02:10 Phim truyện Quỹ đen của chồng – Tập 38 03:00 Thời sự 3h 03:10 Diễn đàn Văn học nghệ thuật Số 20: Vấn đề phục chế tác phẩm Mỹ thuật 04:00 Thời sự 4h 04:10 Khám phá thế giới Khám phá thiên nhiên – Phần 1 05:10…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV1 ngày 10-10-2017

Lịch phát sóng VTV1 ngày 10-10-2017

00:00 Thời sự 0h 00:15 Cải cách hành chính Đẩy mạnh cải cách hành chính theo các Nghị quyết của Chính phủ 00:30 Báo chí toàn cảnh 01:00 Thời sự 1h 01:10 Diễn đàn Văn học nghệ thuật Số 19: Vấn đề sử dụng ngoại ngữ trong sách báo 02:00 Thời sự 2h 02:10 Phim truyện Quỹ đen của chồng – Tập 23 03:00 Thời sự 3h 03:10 Phim truyện Giao mùa – Tập 38 04:00 Thời sự 4h 04:10 Khám phá thế giới Khoa học và những lời tiên…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV1 ngày 09-10-2017

Lịch phát sóng VTV1 ngày 09-10-2017

00:00 Thời sự 0h 00:15 Vấn đề đô thị Quá tải ở đô thị cổ Hội An 00:30 Sự kiện và bình luận Chất lượng dân số 01:00 Thời sự 1h 01:10 Chìa khóa thành công Doanh nghiệp gia đình – Kế thừa và niềm tin – Phần 1 02:00 Thời sự 2h 02:10 Phim truyện Quỹ đen của chồng – Tập 36 03:00 Thời sự 3h 03:10 Talk Vietnam Dấu ấn ngoại của điện ảnh Việt Nam 04:00 Thời sự 4h 04:10 Khám phá thế giới Nghi lễ trưởng…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV1 ngày 08-10-2017

Lịch phát sóng VTV1 ngày 08-10-2017

00:00 Thời sự 0h 00:15 Khát vọng Việt Nam Tiến sĩ Hà Phương Thư – Khoa học phục vụ cuộc sống 00:30 Hòa nhạc thính phòng Ngày Âm nhạc Việt Nam 2017 – Phần 2 01:00 Thời sự 1h 01:10 Môi trường Xử lý rác thải sinh hoạt ở nông thôn 01:40 Khám phá Việt Nam Nghê – bộ sưu tập linh vật Việt 02:00 Thời sự 2h 02:10 Phim truyện Quỹ đen của chồng – Tập 21 03:00 Thời sự 3h 03:10 Tạp chí âm nhạc Số 9 04:00…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV1 ngày 07-10-2017

Lịch phát sóng VTV1 ngày 07-10-2017

00:00 Thời sự 0h 00:15 Chuyện nhà nông với nông nghiệp Động lực phát triển nông nghiệp ở Quảng Ninh 00:30 Trang địa phương 01:00 Thời sự 1h 01:10 Quốc gia khởi nghiệp 01:40 Khám phá Việt Nam Khúc biến tấu từ cây đước 02:00 Thời sự 2h 02:10 Phim truyện Quỹ đen của chồng – Tập 34 03:00 Thời sự 3h 03:10 Phim truyện Ngược chiều nước mắt – Tập 7 04:00 Thời sự 4h 04:10 Khám phá thế giới Nghi lễ trưởng thành – Phần 5 05:10 Chuyện…

Xem Them

Lịch phát sóng VTV1 ngày 06-10-2017

Lịch phát sóng VTV1 ngày 06-10-2017

00:00 Thời sự 0h 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận Giám sát việc xử lý những vấn đề bức xúc của dân 00:30 Cửa sổ ASEAN 01:00 Thời sự 1h 01:10 Hội nhập Rộng đường hội nhập cho mía đường 01:40 Tuổi cao gương sáng Hiệu quả từ việc nhân rộng một mô hình 02:00 Thời sự 2h 02:10 Phim truyện Quỹ đen của chồng – Tập 33 03:00 TThời sự 3h 03:10 Phim truyện Ngược chiều nước mắt – Tập 6 04:00 Thời sự 4h 04:10 Khám…

Xem Them