Lịch phát sóng HTV9 ngày 14-11-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH
00:04 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Sau
00:05 | Cải lương: Cưới vợ cho cha
01:30 | Caro- Ca nhạc: Trích Concerto D dur RV 93
01:35 | Caro- Ca nhạc: El Carnaval de Venecia
01:48 | Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng định mệnh -Tập 31
02:34 | Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa – Tập 136
02:44 | Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa – Tập 137
02:54 | Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa – Tập 138
03:04 | Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa – Tập 139
03:13 | Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa – Tập 140
03:23 | Chuyện xưa tích cũ: Truyền thuyết hòn phụ tử
04:28 | Kịch : Đất mẹ ngày về
06:00 | Ống nhòm nhí: Tìm hiểu về các thể loại của múa
06:26 | Ca nhạc : Một thời đã xa- P.1
06:50 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Truoc
06:51 | Chuyện xưa tích cũ: Truyền thuyết hòn phụ tử
07:55 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Sau
07:59 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Truoc
08:00 | Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng định mệnh -Tập 30
08:45 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 1
08:48 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 2
08:51 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Sau
08:58 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Truoc
08:59 | Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa – Tập 131
09:09 | Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa – Tập 132
09:18 | Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa – Tập 133
09:28 | Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa – Tập 134
09:38 | Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa – Tập 135
09:47 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 1
09:50 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 2
09:53 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Sau
10:00 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Truoc
10:01 | Cải lương: Cưới vợ cho cha
11:25 | Caro- Ca nhạc: Trích Concerto D dur RV 93
11:31 | Caro- Ca nhạc: El Carnaval de Venecia
11:44 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 1
11:47 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 2
11:50 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Sau
11:56 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Truoc
11:57 | Phim truyện Việt Nam: Bí mật anh và em – Tập 36 – Hết
12:43 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 1
12:46 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 2
12:49 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Sau
12:56 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Truoc
12:57 | Phim truyện Việt Nam: Quyến rũ – Tập 17
13:42 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 1
13:45 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 2
13:48 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Sau
13:55 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Truoc
13:56 | Chuyện xưa tích cũ: Truyền thuyết hòn phụ tử
15:00 | Tiểu phẩm : Hành xử côn đồ
15:05 | Kịch : Đất mẹ ngày về
16:33 | Caro- Ca nhạc: Tan vỡ
16:38 | Caro- Ca nhạc: Hai cô Tiên
16:43 | Caro- Ca nhạc: Lạc trong mưa
16:48 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 1
16:51 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 2
16:54 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Sau
17:01 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Truoc
17:02 | Ống nhòm nhí: Tìm hiểu về các thể loại của múa
17:28 | Ca nhạc : Một thời đã xa- P.1
17:49 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 1
17:52 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 2
17:55 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Sau
17:56 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Truoc
17:57 | Phim Viêt Nam: Chuyện nhà chuyện phố – Tập 29
18:24 | Siêu thị cười: Già vẫn vui – Tập 1: Những bước chân không mỏi
18:55 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 1
18:58 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 2
18:59 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Sau
19:01 | : Trailer- nhạc phim Thuần Việt
19:01 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Truoc
19:02 | Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng định mệnh -Tập 31
19:47 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 1
19:50 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 2
19:53 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Sau
19:54 | : Trailer- nhạc phim Thuần Việt
20:00 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Truoc
20:01 | Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa – Tập 136
20:11 | Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa – Tập 137
20:21 | Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa – Tập 138
20:31 | Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa – Tập 139
20:40 | Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa – Tập 140
20:50 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 1
20:53 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 2
20:54 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Sau
20:55 | : Trailer- nhạc phim Thuần Việt
21:01 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Truoc
21:02 | Phim truyện Việt Nam: Thuyền giấy – Tập 1
21:48 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 1
21:51 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 2
21:54 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Sau
21:55 | : Trailer- nhạc phim Thuần Việt
22:00 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Truoc
22:01 | Phim truyện Việt Nam: Quyến rũ – Tập 18
22:46 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 1
22:49 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 2
22:52 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Sau
22:53 | : Trailer- nhạc phim Thuần Việt
22:59 | Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Truoc
23:00 | Chuyện xưa tích cũ: Truyền thuyết hòn phụ tử

Từ khóa:  

Bình luận