Lịch phát sóng HTV3 ngày 8-11-2017

00g00 Chương trình thiếu nhi: Lắc lư cùng âm nhạc – Tập 76 – 81
00g30 Chương trình khoa giáo: Nghệ thuật cuộc sống – Tập 140 – 141
01g00 Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P3 – Tập 108
01g30 Phim hoạt hình: Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P6 – Tập 30
02g00 Chương trình khoa giáo: Đất nước mến yêu – Tập 43 – 44
02g30 Phim truyện Ấn độ: Tôi, Thapki – Tập 100
03g30 Chương trình khoa giáo: Đất nước mến yêu – Tập 70 – 72
04g30 Chương trình khoa giáo: Khám phá – Tập 53 – 54
05g30 Cổ tích Việt Nam: Hồn Trương ba, da hàng thịt – Tập 2
06g00 Chương trình khoa giáo: Khám phá – Tập 53 – 54
07g00 Chương trình thiếu nhi: Lắc lư cùng âm nhạc – Tập 76 – 81
07g30 Phim hoạt hình: Bảy viên ngọc rồng – Tập 86
08g00 Phim hoạt hình: Thám tử lừng danh Conan – Tập 184
08g30 Phim hoạt hình: Naruto – Sức mạnh vĩ thú – Tập 157
09g00 Chương trình thiếu nhi: Lắc lư cùng âm nhạc – Tập 76 – 81
09g30 Phim hoạt hình: Doraemon P6 Chú mèo máy đến từ tương lai – Tập 30
10g00 Phim hoạt hình: Làng xì trum P7 – Tập 51
10g30 Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P3 – Tập 108
11g00 Phim truyện Hàn Quốc: Thiên thần nổi giận – Tập 55
12g00 Chương trình tin tức: Siêu bản tin – Tập 6
12g30 Chương trình truyền hình: Trò chuyện – Chuyện trò – Tập 4
13g00 Phim truyện Ấn Độ: Tôi, Thapki – Tập 101
14g00 Chuyện ngày xưa: Kết bạn
14g30 Chương trình thiếu nhi: Lắc lư cùng âm nhạc – Tập 76 – 81
15g00 Phim truyện Hàn Quốc: Tấm lòng người mẹ – Tập 72
16g00 Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P3 – Tập 115 – 116
17g00 Cổ tích Việt Nam: Chưa đỗ ông nghè
17g30 Phim hoạt hình: Doraemon P6 Chú mèo máy đến từ tương lai – Tập 31
18g00 Phim hoạt hình: Thám tử lừng danh Conan – Tập 185
18g30 Phim hoạt hình: Naruto – Sức mạnh vĩ thú – Tập 158
19g00 Phim hoạt hình: Làng xì trum P7 – Tập 52
19g30 Chương trình thiếu nhi: Lắc lư cùng âm nhạc – Tập 75 – 82
20g00 Chương trình tin tức: Siêu bản tin – Tập 5
21g00 Phim truyện Hàn Quốc: Thiên thần nổi giận – Tập 77
22g00 Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P3 – Tập 109
22g30 Chương trình tin tức: Siêu bản tin – Tập 5
23g00 Phim hoạt hình: Thám tử lừng danh Conan – Tập 185
23g30 Phim hoạt hình: Naruto – Sức mạnh vĩ thú – Tập 158

Bình luận