Lịch phát sóng HTV3 ngày 16-11-2017

00:00 Cải lương: Ai là kẻ trộm
01:31 Caro- Ca nhạc: Âm thầm bên em
01:38 Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng định mệnh -Tập 33
02:22 Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa – Tập 146
02:32 Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa – Tập 147
02:42 Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa – Tập 148
02:52 Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa – Tập 149
03:01 Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa – Tập 150
03:11 Chuyện bốn mùa: Mùa xen canh
04:12 Kịch : Cháu ông chủ tịch
05:40 KÍNH ĐA TRÒNG : May dép miễn phí
06:00 Cầu vồng xanh: Cây thước kẻ
06:31 Ca nhạc dân tộc: Ca nhạc dân tộc tuyển chọn 7
06:59 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Truoc
07:00 Chuyện bốn mùa: Mùa xen canh
08:00 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Sau
08:02 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Truoc
08:03 Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng định mệnh -Tập 32
08:48 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 1
08:51 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 2
08:54 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Sau
09:01 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Truoc
09:02 Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa – Tập 141
09:12 Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa – Tập 142
09:21 Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa – Tập 143
09:31 Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa – Tập 144
09:40 Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa – Tập 145
09:50 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 1
09:53 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 2
09:56 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Sau
10:03 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Truoc
10:04 Cải lương: Ai là kẻ trộm
11:34 Caro- Ca nhạc: Âm thầm bên em
11:41 Caro- Ca nhạc: Mình từng yêu nhau
11:45 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 1
11:48 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 2
11:51 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Sau
11:58 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Truoc
11:59 Phim truyện Việt Nam: Thuyền giấy – Tập 2
12:44 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 1
12:47 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 2
12:50 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Sau
12:56 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Truoc
12:57 Phim truyện Việt Nam: Quyến rũ – Tập 19
13:42 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 1
13:45 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 2
13:48 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Sau
13:55 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Truoc
13:56 Chuyện bốn mùa: Mùa xen canh
14:57 Tiểu phẩm : Công việc nội trợ cũng quan trọng
15:02 Kịch : Cháu ông chủ tịch
16:30 KÍNH ĐA TRÒNG : May dép miễn phí
16:45 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 1
16:48 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 2
16:51 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Sau
16:58 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Truoc
16:59 Cầu vồng xanh: Cây thước kẻ
17:30 Ca nhạc dân tộc: Ca nhạc dân tộc tuyển chọn 7
17:57 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 1
17:58 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 2
17:59 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Sau
18:00 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Truoc
18:01 Phim Viêt Nam: Chuyện nhà chuyện phố – Tập 31
18:26 Bác Ba Phì thời @: Bạo lực học đường-2
18:55 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 1
18:58 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 2
18:59 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Sau
19:00 : Trailer- nhạc phim Thuần Việt
19:01 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Truoc
19:02 Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng định mệnh -Tập 33
19:46 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 1
19:49 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 2
19:52 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Sau
19:53 : Trailer- nhạc phim Thuần Việt
19:59 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Truoc
20:00 Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa – Tập 146
20:09 Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa – Tập 147
20:19 Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa – Tập 148
20:29 Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa – Tập 149
20:38 Phim Viêt Nam: Ngũ long công chúa – Tập 150
20:48 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 1
20:51 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 2
20:54 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Sau
20:55 : Trailer- nhạc phim Thuần Việt
21:01 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Truoc
21:02 Phim truyện Việt Nam: Thuyền giấy – Tập 3
21:47 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 1
21:50 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 2
21:53 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Sau
21:54 : Trailer- nhạc phim Thuần Việt
21:59 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Truoc
22:00 Phim truyện Việt Nam: Quyến rũ – Tập 20
22:45 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 1
22:48 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Giua 2
22:51 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Sau
22:52 : Trailer- nhạc phim Thuần Việt
22:58 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Truoc
22:59 Chuyện bốn mùa: Mùa xen canh
23:59 Quảng cáo: Quảng cáo dịch vụ – Sau

Bình luận