Lịch phát sóng HTV3 ngày 16-08-2016

Lịch phát sóng HTV3 ngày 16-08-2016 Có Nội Dung Sau :

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH
06:00 | CHƯƠNG TRÌNH KHOA GIÁO: KHÁM PHÁ – TẬP 17-18
07:00 | PHIM VIỆT NAM: NHÀ KHÔNG CÓ MẸ CHỒNG – TẬP 4
08:00 | PHIM HOẠT HÌNH: FAIRY TAIL – HỘI PHÁP SƯ P4 – TẬP 49
08:30 | PHIM HOẠT HÌNH: DRAGON BALL – 7 VIÊN NGỌC RỒNG – TẬP 140
09:00 | PHIM HOẠT HÌNH: NARUTO: SỨC MẠNH VĨ THÚ – TẬP 7
09:30 | PHIM HOẠT HÌNH: DORAEMON CHÚ MÈO MÁY ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI P5 – TẬP 4
10:00 | PHIM HOẠT HÌNH: ONE PIECE – ĐẢO HẢI TẶC P3 – TẬP 51
10:30 | PHIM TRUYỆN HÀN QUỐC: HẬU TRƯỜNG VUI NHỘN – TẬP 23
11:00 | PHIM TRUYỆN HÀN QUỐC: GIÓ ĐÔNG NĂM ẤY – TẬP 8
12:00 | PHIM TRUYỆN HÀN QUỐC: MỘC LAN THỜI @ – TẬP 38
13:00 | PHIM TRUYỆN HÀN QUỐC: CHUNG MỘT MÁI NHÀ – TẬP 51
14:00 | CHƯƠNG TRÌNH KHOA GIÁO: KHÁM PHÁ – TẬP 19-20
15:00 | PHIM VIỆT NAM: NHÀ KHÔNG CÓ MẸ CHỒNG – TẬP 5
16:00 | PHIM VIỆT NAM: GIA ĐÌNH PHÉP THUẬT P2 – TẬP 86-87
17:00 | PHIM HOẠT HÌNH: LÀNG XÌ TRUM P7 – TẬP 35
17:30 | PHIM HOẠT HÌNH: DORAEMON CHÚ MÈO MÁY ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI P5 – TẬP 5
18:00 | PHIM HOẠT HÌNH: FAIRY TAIL – HỘI PHÁP SƯ P4 – TẬP 50
18:30 | PHIM HOẠT HÌNH: ONE PIECE – ĐẢO HẢI TẶC P3 – TẬP 52
19:00 | PHIM HOẠT HÌNH: NARUTO: SỨC MẠNH VĨ THÚ – TẬP 8
19:30 | PHIM HOẠT HÌNH: DRAGON BALL – 7 VIÊN NGỌC RỒNG – TẬP 141
19:55 | PHIM TRUYỆN HÀN QUỐC: CHUNG MỘT MÁI NHÀ – TẬP 52
20:55 | PHIM TRUYỆN HÀN QUỐC: GIÓ ĐÔNG NĂM ẤY – TẬP 9
21:55 | PHIM TRUYỆN HÀN QUỐC: HẬU TRƯỜNG VUI NHỘN – TẬP 24
22:30 | PHIM VIỆT NAM: NHÀ KHÔNG CÓ MẸ CHỒNG – TẬP 5
23:30 | PHIM HOẠT HÌNH: LÀNG XÌ TRUM P7 – TẬP 35

Lịch phát sóng ngày mai : lịch phát sóng HTV3


Related posts