Lịch phát sóng HTV3 ngày 07-03-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH
00:00 | Phim hoạt hình: Những nàng tiên WinX xinh đẹp P6 – Tập 23
00:30 | Phim hoạt hình: One Piece – Đảo hải tặc P4 – Tập 26
01:00 | Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P2 – Tập 33-34
02:00 | Chương trình thiếu nhi: Rosie và những câu chuyện nhỏ: Thuốc tăng trưởng + Chải răng thật sạch
02:30 | Phim truyện Hàn Quốc: Vương triều bí ẩn – Tập 8
03:30 | Chương trình khoa giáo : Khám phá – Tập 20-21
04:30 | Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P2 – Tập 33-34
05:30 | Cổ tích Việt Nam: Bính & Đính – Tập 2
06:00 | Chương trình khoa giáo: Khám phá – Tập 18-19
07:00 | Phim Hàn Quốc: Tình ngây dại – Tập 45
08:00 | Phim hoạt hình: Conan thám tử lừng danh – Tập 42
08:30 | Phim hoạt hình: Những nàng tiên WinX xinh đẹp P6 – Tập 22
09:00 | Chương trình thiếu nhi: Rosie và những câu chuyện nhỏ: Gấu chơi ô chữ + Người bạn cũ
09:30 | Phim hoạt hình: Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P5 – Tập 45
10:00 | Phim hoạt hình: One Piece – Đảo hải tặc P4 – Tập 25
10:30 | Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình là số một P3 – Tập 106
11:00 | Phim truyện Hàn Quốc: Vương triều bí ẩn – Tập 7
12:00 | Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – Tập 6
13:00 | Phim truyện Ấn Độ: Tôi, Thapki – Tập 134
14:00 | Chương trình khoa giáo: Khám phá – Tập 20-21
15:00 | Phim Hàn Quốc: Tình ngây dại – Tập 46
16:00 | Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P2 – Tập 33-34
17:00 | Cổ tích Việt Nam: Bính & Đính – Tập 2
17:30 | Phim hoạt hình: Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P5 – Tập 46
18:00 | Phim hoạt hình: Conan thám tử lừng danh – Tập 43
18:30 | Phim hoạt hình: One Piece – Đảo hải tặc P4 – Tập 26
19:00 | Chương trình thiếu nhi: Rosie và những câu chuyện nhỏ: Thuốc tăng trưởng + Chải răng thật sạch
19:30 | Phim hoạt hình: Những nàng tiên WinX xinh đẹp P6 – Tập 23
19:55 | Phim truyện Ấn Độ: Tôi, Thapki – Tập 135
20:55 | Phim truyện Hàn Quốc: Vương triều bí ẩn – Tập 8
21:55 | Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình là số một P3 – Tập 107
22:30 | Phim Hàn Quốc: Tình ngây dại – Tập 46
23:30 | Cố tích Việt Nam: Bính & Đính – Tập 2

Từ khóa:  

Bình luận