Lịch phát sóng HTV2 ngày 6-11-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH
00:30 | Giải trí VN : Sao và sự kiện – 281
01:00 | Phim truyện HQ (23T): Những nốt nhạc thăng trầm – 15
01:45 | Phim truyện HQ (95T): Mèo cưng, em ở đâu? – 23
02:30 | Giải trí HQ: Kpop chọn lọc – 183
03:15 | Phim truyện HQ (30T): Bóng hồng nam học phủ – 27
04:00 | Giải trí HQ (116T): Chuyện khó đỡ – 93
04:45 | Giải trí HQ : Kpop chọn lọc – 183
05:45 | Thời sự VN : Tiếp sóng Bản tin buổi sáng –
06:25 | Giải trí HQ (170T): Nuôi dưỡng tâm hồn – 15
06:30 | Giải trí Mỹ: Sao thế giới – 121
07:00 | Giải trí Mỹ (40T): Tìm kiếm tài năng Mỹ – 31
07:55 | Giải trí HQ (170T): Nuôi dưỡng tâm hồn – 15
08:00 | Giải trí Malaysia (13T): Khám phá Malaysia cùng Martin Yan – 6
08:25 | Tự giới thiệu VN: Thông tin tổng hợp HTV2 –
08:30 | Giải trí VN: Sao và sự kiện – 281
08:50 | Tự giới thiệu VN: Thông tin tổng hợp HTV2 –
09:00 | Phim truyện HQ (95T): Mèo cưng, em ở đâu? – 23
09:50 | Tự giới thiệu VN : Thông tin tổng hợp HTV2 –
09:55 | Giải trí HQ (170T): Nuôi dưỡng tâm hồn – 15
10:00 | Giải trí Mỹ: Sao thế giới – 121
10:20 | Tự giới thiệu VN : Thông tin tổng hợp HTV2 –
11:00 | Phim truyện HQ (30T): Bóng hồng nam học phủ – 27
11:40 | Tự giới thiệu VN : Thông tin tổng hợp HTV2 –
11:45 | Phim truyện HQ (78T): Trái tim trong sáng – 15
12:35 | Tự giới thiệu VN : Thông tin tổng hợp HTV2 –
12:45 | Phim truyện TQ (30T): Ma lực lòng tham – 5
13:40 | Tự giới thiệu VN: Thông tin tổng hợp HTV2 –
13:45 | Phim truyện TQ (30T): Ma lực lòng tham – 6
14:40 | Tự giới thiệu VN : Thông tin tổng hợp HTV2 –
14:45 | Giải trí VN: Sao và sự kiện – 281
15:10 | Tự giới thiệu VN: Thông tin tổng hợp HTV2 –
15:15 | Giải trí Mỹ (40T): Tìm kiếm tài năng Mỹ – 31
16:15 | Tự giới thiệu VN : Thông tin tổng hợp HTV2 –
16:25 | Giải trí HQ (170T): Nuôi dưỡng tâm hồn – 15
16:30 | Giải trí Mỹ: Sao thế giới – 121
16:55 | Tự giới thiệu VN : Thông tin tổng hợp HTV2 –
17:00 | Phim truyện TL (30T): Dối tình – 16
18:00 | Phim truyện HQ (24T): Tình em rực nắng – 16
19:00 | Phim truyện TL (26T): Yêu chồng cô chủ – 23
20:00 | Phim truyện HQ (24T): Chờ em nơi phi trường – 10
21:00 | Phim truyện HQ (28T): Dấu thập vàng – 13
22:00 | Phim truyện HQ (30T): Người hùng của em – 1
23:00 | Thời sự VN : Bản tin buổi tối –
23:30 | Phim truyện VN (72T): Dòng sông huynh đệ – 59

Từ khóa:  

Bình luận