Lịch phát sóng HTV2 ngày 23-11-2017

00g30 Giải trí Mỹ (52T): Sao thế giới
01g00 Phim truyện TQ (30T): Ma lực lòng tham
02g30 Giải trí HQ (116T): Chuyện khó đỡ
03g15 Phim truyện HQ (136T): Báu vật của con
04g00 Giải trí Mỹ: Sao thế giới
04g20 Giải trí Malaysia (13T): Khám phá Malaysia cùng Martin Yan
04g45 Giải trí Mỹ (40T): Tìm kiếm tài năng Mỹ
05g45 Thời sự VN: Tiếp sóng Bản tin buổi sáng
06g25 Giải trí HQ (170T): Nuôi dưỡng tâm hồn
06g30 Giải trí VN: Sao và sự kiện
07g00 Giải trí HQ: Kpop chọn lọc
07g55 Giải trí HQ (170T): Nuôi dưỡng tâm hồn
08g00 Giải trí Mỹ: Sao thế giới
08g30 Giải trí Malaysia (13T): Khám phá Malaysia cùng Martin Yan
09g00 Phim truyện HQ (95T): Mèo cưng, em ở đâu?
09g55 Giải trí HQ (170T): Nuôi dưỡng tâm hồn
10g00 Giải trí VN: Sao và sự kiện
11g00 Phim truyện HQ (136T): Báu vật của con
11g45 Phim truyện HQ (78T): Trái tim trong sáng
12g45 Phim truyện TQ (27T): Hồng hải đường
13g45 Phim truyện TQ (27T): Hồng hải đường
14g45 Giải trí VN: Sao và sự kiện
15g15 Giải trí Mỹ (40T): Tìm kiếm tài năng Mỹ
16g25 Giải trí HQ (170T): Nuôi dưỡng tâm hồn
16g30 Giải trí Mỹ (52T): Sao thế giới
17g00 Phim truyện TL (24T): Linh hồn báo thù
18g00 Phim truyện HQ (48T): Vua khách sạn
19g00 Phim truyện TL (50T): Quả báo
20g00 Phim truyện HQ (24T): Chờ em nơi phi trường
21g00 Phim truyện HQ (28T): Dấu thập vàng
22g00 Phim truyện HQ (30T): Người hùng của em
23g00 Thời sự VN: Bản tin buổi tối
23g30 Phim truyện TQ (32T): Bảo tiêu

Bình luận