Lịch phát sóng HTV2 ngày 07-10-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH
00:30 | Giải trí Malaysia: Khám phá Malasysia cùng Martin Yan – 1
01:00 | Giải trí HQ (116T): Chuyện khó đỡ – 89
01:45 | Giải trí HQ (56T): Sao âm nhạc – 3
02:10 | Phim tài liệu HQ (12T): Trà mã huyền bí – 9
02:30 | Giải trí Mỹ (40T): Tìm kiếm tài năng Mỹ – 23
03:15 | Phim truyện HQ (30T): Bóng hồng nam học phủ – 2
04:00 | Phim tài liệu HQ: Congo – Di sản cuối cùng của hành tinh xanh – 5
04:20 | Giải trí HQ (56T): Sao âm nhạc – 3
04:45 | Giải trí HQ: Kpop chọn lọc – 178
05:45 | Thời sự VN : Tiếp sóng Bản tin buổi sáng –
06:30 | Giải trí Mỹ: Sao thế giới – 116
07:00 | Giải trí VN : Sao và sự kiện – 276
07:30 | Giải trí HQ: Kpop chọn lọc – 177
08:25 | Tự giới thiệu VN : Thông tin tổng hợp HTV2 –
08:30 | Phim tài liệu HQ (12T): Trà mã huyền bí – 9
08:50 | Tự giới thiệu VN : Thông tin tổng hợp HTV2 –
09:00 | Phim truyện HK (30T): Anh họ cố lên – 23
09:50 | Tự giới thiệu VN : Thông tin tổng hợp HTV2 –
10:00 | Giải trí HQ (56T): Sao âm nhạc – 3
10:20 | Tự giới thiệu VN : Thông tin tổng hợp HTV2 –
11:00 | Phim truyện HQ (30T): Bóng hồng nam học phủ – 2
11:40 | Tự giới thiệu VN : Thông tin tổng hợp HTV2 –
11:45 | Phim truyện HQ (30T): Cám dỗ – 20
12:35 | Tự giới thiệu VN : Thông tin tổng hợp HTV2 –
12:45 | Giải trí HQ (116T): Chuyện khó đỡ – 89
13:40 | Tự giới thiệu VN: Thông tin tổng hợp HTV2 –
13:45 | Giải trí HQ: Kpop chọn lọc – 178
14:40 | Tự giới thiệu VN: Thông tin tổng hợp HTV2 –
14:45 | Giải trí Mỹ: Sao thế giới – 116
15:10 | Tự giới thiệu VN: Thông tin tổng hợp HTV2 –
15:15 | Phim tài liệu HQ (12T): Trà mã huyền bí – 9
15:45 | Giải trí VN : Sao và sự kiện – 276
16:15 | Tự giới thiệu VN : Thông tin tổng hợp HTV2 –
16:30 | Giải trí Malaysia: Khám phá Malasysia cùng Martin Yan – 1
16:55 | Tự giới thiệu VN : Thông tin tổng hợp HTV2 –
17:00 | Phim truyện HQ (69T): Vòng tay gia đình – 50,51
19:00 | Giải trí Mỹ (40T): Tìm kiếm tài năng Mỹ – 23
20:00 | Giải trí (VN): Xinê Việt tại nhà: Bệnh viện ma –
22:00 | Phim truyện HQ (24T): Kẻ thế mạng – 24
23:00 | Thời sự VN : Bản tin buổi tối –
23:30 | Phim truyện VN (72T): Dòng sông huynh đệ – 29

Từ khóa:  

Bình luận