Lịch phát sóng HTV2 ngày 07-03-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH
00:30 | Giải trí Mỹ (104T): Sao thế giới – Tập 86
01:00 | Phim truyện HK (32T): Người kế nghiệp – Tập 2
01:45 | Phim truyện HQ (90T): Định mệnh hoán đổi – Tập 70
02:30 | Giải trí HQ (116T): Chuyện khó đỡ – Tập 58
03:15 | Phim truyện HK (30T): Bằng chứng thép II – Tập 26
04:00 | Giải trí HQ (52T): 2 ngày 1 đêm – Tập 21
04:45 | Giải trí VN (20T): Con đến từ hành tinh nào? – Tập 10
05:45 | Thời sự VN: Tiếp sóng Bản tin buổi sáng
06:00 | Giải trí HQ (52T): 2 ngày 1 đêm – Tập 21
07:00 | Giải trí HQ (116T): Chuyện khó đỡ – Tập 58
08:00 | Giải trí Mỹ (104T): Sao thế giới – Tập 86
08:30 | Giải trí HQ (12T): Trà mã huyền bí – Tập 2
09:00 | Phim truyện HK (25T): Nội gián ATF – Tập 19
10:00 | Giải trí HQ (56T): Sao âm nhạc – Tập 33
11:00 | Phim truyện HQ (90T): Định mệnh hoán đổi – Tập 70
11:45 | Phim truyện HQ (94T): Điều ước cho em – Tập 60
12:45 | Phim truyện HK (30T): Bằng chứng thép II – Tập 26
13:45 | Thời sự VN : Bản tin buổi trưa
14:00 | Phim truyện HK (32T): Người kế nghiệp – Tập 3
15:15 | Giải trí VN (20T): Con đến từ hành tinh nào? – Tập 10
16:30 | Hoạt hình NB (224T): Vua trò chơi Yu-Gi-Oh – Tập 59
17:00 | Phim truyện HQ (112T): Tìm lại yêu thương – Tập 39,40
19:00 | Phim truyện HQ (92): Ngôi sao khoai tây – Tập 17
20:00 | Phim truyện VN (30T): Người đẹp lỡ thì – Tập 26
21:00 | Phim truyện HQ (30T): Cám dỗ – Tập 26
22:00 | Phim truyện HK (31T): Mất dấu – Tập 17
23:00 | Thời sự VN: Bản tin buổi tối
23:30 | Giải trí HQ (52T): 2 ngày 1 đêm – Tập 21

Từ khóa:  

Bình luận