Lịch phát sóng HTV2 ngày 05-10-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH
01:00 | Phim truyện HK (21T): Hoạn hải kỳ quan – 1,2
02:30 | Giải trí Malaysia: Khám phá Malaysia cùng Martin Yan – 1
03:00 | Giải trí VN: Sao và sự kiện – 276
03:15 | Phim truyện HQ (36T): Anh hùng thời đại – 36
04:00 | Giải trí HQ : Kpop chọn lọc – 178
04:45 | Giải trí Mỹ: Sao thế giới – 116
05:05 | Giải trí HQ (56T): Sao âm nhạc – 2
05:45 | Thời sự VN : Tiếp sóng Bản tin buổi sáng –
06:30 | Phim tài liệu HQ (8T): Congo – Di sản cuối cùng của hanh tinh xanh – 4
07:00 | Giải trí VN: Sao và sự kiện – 276
07:30 | Giải trí HQ (56T): Sao âm nhạc – 2
08:00 | Phim tài liệu HQ (12T): Trà mã huyền bí – 9
08:25 | Tự giới thiệu VN : Thông tin tổng hợp HTV2 –
08:30 | Giải trí Malaysia: Khám phá Malaysia cùng Martin Yan – 1
08:50 | Tự giới thiệu VN : Thông tin tổng hợp HTV2 –
09:00 | Phim truyện HK (30T): Anh họ cố lên – 21
09:50 | Tự giới thiệu VN : Thông tin tổng hợp HTV2 –
10:00 | Phim tài liệu HQ (8T): Congo – Di sản cuối cùng của hành tinh xanh – 5
10:20 | Tự giới thiệu VN : Thông tin tổng hợp HTV2 –
11:00 | Phim truyện HQ (36T): Anh hùng thời đại – 36
11:40 | Tự giới thiệu VN : Thông tin tổng hợp HTV2 –
11:45 | Phim truyện HQ (30T): Cám dỗ – 18
12:35 | Tự giới thiệu VN : Thông tin tổng hợp HTV2 –
12:45 | Phim truyện HK (21T): Hoạn hải kỳ quan – 2
13:40 | Tự giới thiệu VN : Thông tin tổng hợp HTV2 –
13:45 | Phim truyện HK (21T): Hoạn hải kỳ quan – 3
14:40 | Tự giới thiệu VN : Thông tin tổng hợp HTV2 –
14:45 | Giải trí VN: Sao và sự kiện – 276
15:10 | Tự giới thiệu VN: Thông tin tổng hợp HTV2 –
15:15 | Giải trí Mỹ (40T): Tìm kiếm tài năng Mỹ – 22
16:15 | Tự giới thiệu VN : Thông tin tổng hợp HTV2 –
16:30 | Giải trí HQ (56T): Sao âm nhạc – 2
16:55 | Tự giới thiệu VN : Thông tin tổng hợp HTV2 –
17:00 | Phim truyện HQ (69T): Vòng tay gia đình – 46,47
19:00 | Phim truyện TL (26T): Yêu chồng cô chủ – 1
20:00 | Phim truyện HQ (75T): Nội chiến mẹ kế và con dâu – 63
21:00 | Phim truyện HQ (24T): Ác thủ giấu mặt – 15
22:00 | Phim truyện HQ (24T): Kẻ thế mạng – 22
23:00 | Thời sự VN : Bản tin buổi tối –
23:30 | Phim truyện VN (72T): Dòng sông huynh đệ – 27

Từ khóa:  

Bình luận