Lịch phát sóng HTV1 ngày 19-10-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH
00:00 | An toàn giao thông TP
00:30 | Khoa học công nghệ
01:00 | Chương trình tổng hợp
01:20 | Chương trình VHNTTG
01:50 | Bản tin thời sự tổng hợp
02:15 | Chương trình văn nghệ
03:00 | Chương trình thiếu nhi
03:25 | Thông tin công cộng
03:55 | Phóng sự tài liệu
04:25 | Phóng sự
04:50 | Thể thao tổng hợp
05:20 | Chương trình ca nhạc
06:05 | Chương trình 60 giây
06:35 | Thể thao tổng hợp
07:00 | Bản tin buổi sáng-HTV9
07:15 | An toàn giao thông TP
07:45 | Chương trình 60 giây
08:15 | Khoa học công nghệ
08:45 | Toàn dân phòng cháy chữa cháy
09:15 | Phóng sự
09:40 | Chương trình VHNTTG
10:05 | Chương trình thiếu nhi
10:35 | Chương trình tổng hợp
10:55 | Thông tin y tế
11:10 | Dự báo thời tiết
11:15 | Phim truyện Việt Nam
12:00 | Phóng sự tài liệu
12:30 | Chương trình ca nhạc
13:00 | Bản tin trưa-HTV9
13:15 | Chương trình “Chuyện 12g”
14:15 | Chương trình văn nghệ
15:10 | Bản tin thời sự tổng hợp
15:35 | Khoa học công nghệ
16:05 | Phóng sự Liên hoan phim
16:25 | Chương trình tổng hợp
16:50 | HTV giới thiệu
17:00 | Thông tin dân sự-Rao vặt
17:05 | An toàn giao thông TP
17:35 | Chuyện nhỏ mà không nhỏ
17:50 | HTV giới thiệu
18:00 | Chương trình thiếu nhi
18:30 | Thể thao tổng hợp
18:55 | Dự báo thời tiết
19:00 | Chuyện nghề
19:30 | Chương trình VHNTTG
20:00 | Phóng sự tài liệu
20:30 | Chương trình ca nhạc
21:00 | Chuyện nhỏ mà không nhỏ Kết nối người và việc
21:30 | Chương trình thời sự-HTV9
22:05 | Chương trình văn nghệ
23:00 | Thế giới 24G-HTV7
23:30 | Chương trình VHNTTG

Từ khóa:  

Bình luận