Lịch phát sóng HTV9 ngày 27-06-2017

Lịch phát sóng HTV9 ngày 27-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Câu lạc bộ thể thao 02:00 | Công nhân và công đoàn 02:20 | Câu chuyện từ trái tim :Nơi xa ấy vẫn là Tổ quốc 02:40 | Phim tài liệu :Đại tướng Nguyễn Chí Thanh – Cánh chim bằng không mỏi 03:00 | Ca nhạc :Tuyển tập âm nhạc 03:30 | Chiếu phim :PT Đài Loan: Nấc thang danh vọng 05:05 | Thể dục cơ bản 05:15 | Thể dục Aerobic 05:45 | Chương trình thời sự 06:15 | Chuyển động…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV9 ngày 26-06-2017

Lịch phát sóng HTV9 ngày 26-06-2017

00:00 | Câu lạc bộ thể thao 01:00 | Kịch :Xóm nhỏ yêu thương 02:40 | Phim tài liệu :Đại tướng Nguyễn Chí Thanh – Cánh chim bằng không mỏi 03:00 | Chuyên đề âm nhạc :Thanh âm ngày mới 03:30 | Chiếu phim :PT Đài Loan: Nấc thang danh vọng 05:05 | Thể dục cơ bản 05:15 | Thể dục Aerobic 05:45 | Chương trình thời sự 06:15 | Chuyển động ngày mới 06:30 | Chương trình 60 giây 07:00 | Bác sĩ enter 07:20 | Lắng nghe hạnh…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV9 ngày 25-06-2017

Lịch phát sóng HTV9 ngày 25-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Câu lạc bộ thể thao 02:00 | Nhạc thính phòng :Hòa nhạc The Choral Fanfare 02:45 | Nhịp cầu vàng 03:00 | Tọa đàm văn hóa thành phố 03:30 | Tạp chí VHNT thế giới 04:00 | Sức khỏe cho mọi người :Phòng nám da sau sinh 05:05 | Thể dục cơ bản 05:15 | Thể dục Aerobic 05:45 | Thời sự 06:15 | Chuyển động ngày mới 06:30 | Chương trình 60 giây 07:00 | Bác sĩ enter 07:20 | Lắng…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV9 ngày 24-06-2017

Lịch phát sóng HTV9 ngày 24-06-2017

00:00 | Câu lạc bộ thể thao 02:00 | Nhạc thính phòng :Khiêu vũ với nhạc cổ điển 02:45 | Phim tài liệu :Đại tướng Nguyễn Chí Thanh – Cánh chim bằng không mỏi 03:00 | Dự báo kinh tế 04:00 | Tấm thẻ sẻ chia 05:05 | Thể dục cơ bản 05:15 | Thể dục Aerobic 05:45 | Thời sự 06:15 | Chuyển động ngày mới 06:30 | Chương trình 60 giây 07:00 | Bác sĩ enter 07:20 | Lắng nghe hạnh phúc 07:40 | 180 độ xanh 08:00…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV9 ngày 23-06-2017

Lịch phát sóng HTV9 ngày 23-06-2017

THỜI GIANTÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:45 | Nhạc thính phòng :Hòa nhạc The Choral Fanfare 01:30 | Điểm tin bóng đá Đức 02:00 | Tạp chí One Championship 02:30 | Ký sự 02:40 | Phim tài liệu :Đại tướng Nguyễn Chí Thanh – Cánh chim bằng không mỏi 03:00 | Tiếng đàn tri âm 03:30 | Chiếu phim :PT Đài Loan: Nấc thang danh vọng 05:05 | Thể dục cơ bản 05:15 | Thể dục Aerobic 05:45 | Chương trình thời sự 06:15 | Chuyển động ngày mới 06:30 | Chương…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV9 ngày 22-06-2017

Lịch phát sóng HTV9 ngày 22-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Câu lạc bộ thể thao 01:00 | Sân khấu :Ngân mãi chuông vàng 02:30 | Ký sự truyền hình 02:40 | Phim tài liệu :40 năm một chặng đường 03:00 | Ca nhạc :Thế giới âm nhạc 03:30 | Chiếu phim :PT Đài Loan: Nấc thang danh vọng 05:05 | Thể dục cơ bản 05:15 | Thể dục Aerobic 05:45 | Chương trình thời sự 06:15 | Chuyển động ngày mới 06:30 | Chương trình 60 giây 07:00 | Bác sĩ enter…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV9 ngày 21-06-2017

Lịch phát sóng HTV9 ngày 21-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Câu lạc bộ thể thao 01:00 | Sân khấu :Ngân mãi chuông vàng 02:30 | Ký sự truyền hình 02:40 | Phim tài liệu :40 năm một chặng đường 03:00 | Ca nhạc :Thế giới âm nhạc 03:30 | Chiếu phim :PT Đài Loan: Nấc thang danh vọng 05:05 | Thể dục cơ bản 05:15 | Thể dục Aerobic 05:45 | Chương trình thời sự 06:15 | Chuyển động ngày mới 06:30 | Chương trình 60 giây 07:00 | Bác sĩ enter…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV9 ngày 20-06-2017

Lịch phát sóng HTV9 ngày 20-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Câu lạc bộ thể thao 02:00 | Công nhân và công đoàn 02:20 | Câu chuyện từ trái tim :Trái tim nghị lực 02:40 | Phim tài liệu :40 năm một chặng đường 03:00 | Ca nhạc :Thế giới âm nhạc 03:30 | Chiếu phim :PT Đài Loan: Nấc thang danh vọng 05:05 | Thể dục cơ bản 05:15 | Thể dục Aerobic 05:45 | Chương trình thời sự 06:15 | Chuyển động ngày mới 06:30 | Chương trình 60 giây 07:00…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV9 ngày 19-06-2017

Lịch phát sóng HTV9 ngày 19-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Câu lạc bộ thể thao 01:00 | Kịch :Tình không như là mơ 02:40 | Phim tài liệu :40 năm một chặng đường 03:00 | Chuyên đề âm nhạc :Thanh âm ngày mới 03:30 | Chiếu phim :PT Đài Loan: Nấc thang danh vọng 05:05 | Thể dục cơ bản 05:15 | Thể dục Aerobic 05:45 | Chương trình thời sự 06:15 | Chuyển động ngày mới 06:30 | Chương trình 60 giây 07:00 | Bác sĩ enter 07:20 | Lắng nghe…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV9 ngày 18-06-2017

Lịch phát sóng HTV9 ngày 18-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Câu lạc bộ thể thao 02:00 | Ca nhạc :Bế mạc Festival đờn ca tài tử 02:45 | Phụ nữ & cuộc sống 03:00 | Nghệ sĩ và sàn diễn :NSUT Phương Hồng Thủy 03:30 | Biên phòng 04:00 | Sức khỏe cho mọi người :Trẻ hơn so với tuổi 05:05 | Thể dục cơ bản 05:15 | Thể dục Aerobic 05:45 | Thời sự 06:15 | Chuyển động ngày mới 06:30 | Chương trình 60 giây 07:00 | Bác sĩ enter…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV9 ngày 17-06-2017

Lịch phát sóng HTV9 ngày 17-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Câu lạc bộ thể thao 02:00 | Ca nhạc :Vào hạ 02:45 | Phim tài liệu :Nhà hát cung đình Huế 03:00 | Dự báo kinh tế 04:00 | Mỹ vị bốn phương 05:05 | Thể dục cơ bản 05:15 | Thể dục Aerobic 05:45 | Thời sự 06:15 | Chuyển động ngày mới 06:30 | Chương trình 60 giây 07:00 | Bác sĩ enter 07:20 | Lắng nghe hạnh phúc 07:40 | Cuộc sống xanh 08:00 | Phim tài liệu :Nhà…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV9 ngày 15-06-2017

Lịch phát sóng HTV9 ngày 15-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Bóng tròn 02:00 | Kiến thức kinh tế :Triển lãm quốc tế 02:20 | Vì bình yên cuộc sống 02:40 | Phim TL :Đại học quốc gia TPHCM – Chất lượng, hội nhập, phát triển 03:00 | Siêu thị cười 03:30 | Chiếu phim :PT Đài Loan: Nấc thang danh vọng 05:05 | Thể dục cơ bản 05:15 | Thể dục Aerobic 05:45 | Chương trình thời sự 06:15 | Chuyển động ngày mới 06:30 | Chương trình 60 giây 07:00 |…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV9 ngày 14-06-2017

Lịch phát sóng HTV9 ngày 14-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Câu lạc bộ thể thao 01:00 | Cải lương :Cõi thiêng 02:30 | Ký sự truyền hình 02:40 | Phim tài liệu :Thi đua yêu nước dấu ấn Việt Nam 03:00 | Ca nhạc :Thế giới âm nhạc 03:30 | Chiếu phim :PT Đài Loan: Nấc thang danh vọng 05:05 | Thể dục cơ bản 05:15 | Thể dục Aerobic 05:45 | Chương trình thời sự 06:15 | Chuyển động ngày mới 06:30 | Chương trình 60 giây 07:00 | Bác sĩ…

Xem Them