Lịch phát sóng HTV7 ngày 18-10-2017

Lịch phát sóng HTV7 ngày 18-10-2017

01g00 | Nhịp sống thể thao 01g30 | Câu chuyện âm nhạc 02g00 | Chiếu phim: PTVN: Bản sao nguy hiểm 02g45 | Cuộc sống quanh ta 03g00 | Chiếu phim: PTVN: Vợ ơi, bồ nhé ! 03g45 | Đi an toàn-Về hạnh phúc 04g00 | Kiến thức tiêu dùng 04g10 | Biệt đội chinh phục tự nhiên 05g05 | Thể dục Aerobic 05g35 | Nhật ký thể thao 06g00 | Mua gì ? Ở đâu ? 06g15 | Từ nhà ra phố 06g30 | Chương trình 60 giây 07g00…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV7 ngày 17-10-2017

Lịch phát sóng HTV7 ngày 17-10-2017

01g00 | Nhịp đập thể thao 01g30 | Nơi yêu thương ở lại 02g00 | Chiếu phim: PTVN: Bản sao nguy hiểm 02g15 | Bí quyết đẹp: Lâm Gia Khang – Hành trình không lùi bước 03g00 | Chiếu phim: PTVN: Vợ ơi, bồ nhé ! 03g45 | Cà phê khởi nghiệp 04g10 | Các nền văn hóa độc đáo 05g05 | Thể dục Aerobic 05g35 | Nhật ký thể thao 06g00 | Mua gì ? Ở đâu ? 06g15 | Từ nhà ra phố 06g30 | Chương trình 60…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV7 ngày 16-10-2017

Lịch phát sóng HTV7 ngày 16-10-2017

01g10 | Khôn lớn từng ngày 01g30 | Chiếu phim: PTVN: Bản sao nguy hiểm 02g15 | Trong thế giới xe 02g30 | Chiếu phim: PTVN: Vợ ơi, bồ nhé ! 03g15 | Đi và đến 03g40 | Xu hướng và phong cách 05g05 | Thể dục Aerobic 05g35 | Nhật ký thể thao 06g00 | Mua gì ? Ở đâu ? 06g15 | Bác sĩ ơi! Tại sao? 06g30 | Chương trình 60 giây 07g00 | Cà phê khởi nghiệp 07g30 | Nụ cười ngày mới 08g00 | Vượt…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV7 ngày 15-10-2017

Lịch phát sóng HTV7 ngày 15-10-2017

01:10 | Khôn lớn từng ngày 01:30 | Chiếu phim :PTVN: Bản sao nguy hiểm 02:15 | Trong thế giới xe 02:30 | Chiếu phim :PTVN: Vợ ơi, bồ nhé ! 03:15 | Đi và đến 03:40 | Xu hướng và phong cách 05:05 | Thể dục Aerobic 05:35 | Nhật ký thể thao 06:00 | Ca nhạc :MV Cuối tuần 06:30 | Chương trình 60 giây 07:00 | Box thư giãn 07:30 | Nụ cười ngày mới 08:00 | Đi và đến 08:30 | Tạp chí văn nghệ 10:15…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV7 ngày 14-10-2017

Lịch phát sóng HTV7 ngày 14-10-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Thế giới thể thao 00:30 | Cà phê cuối tuần 01:00 | Vượt lên chính mình 01:30 | Chiếu phim :PTVN: Bản sao nguy hiểm 02:15 | Hành trình trái đất 02:30 | Chiếu phim :PTVN: Vợ ơi, bồ nhé ! 03:15 | Alo, phim nghe! 03:40 | Ranh giới trắng đen 05:05 | Thể dục Aerobic 05:35 | Nhật ký thể thao 06:00 | Ca nhạc :Thế giới âm nhạc 06:30 | Chương trình 60 giây 07:00 | Bữa cơm yêu…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV7 ngày 13-10-2017

Lịch phát sóng HTV7 ngày 13-10-2017

01g00 | Tạp chí bóng đá Đức 01g30 | Vẻ đẹp hoang dã 02g00 | Chiếu phim: PTVN: Bản sao nguy hiểm 02g45 | Sức khỏe cho mọi người 03g00 | Chiếu phim: PTVN: Vợ ơi, bồ nhé ! 03g45 | Đồng hành hàng Việt 04g10 | Thế giới giải trí 05g05 | Thể dục Aerobic 05g35 | Nhật ký thể thao 06g00 | Mua gì ? Ở đâu ? 06g15 | Từ nhà ra phố 06g30 | Chương trình 60 giây 07g00 | Cà phê khởi nghiệp 07g30 |…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV7 ngày 12-10-2017

Lịch phát sóng HTV7 ngày 12-10-2017

01g00 | Tạp chí quyền Anh 01g30 | Chuyển động kinh doanh 02g00 | Chiếu phim: PTVN: Bến vắng 02g45 | Sức khỏe cho mọi người 03g00 | Chiếu phim: PTVN: Vợ ơi, bồ nhé ! 03g45 | Cà phê khởi nghiệp 04g10 | Xiếc, ảo thuật 05g05 | Thể dục Aerobic 05g35 | Nhật ký thể thao 06g00 | Mua gì ? Ở đâu ? 06g15 | Từ nhà ra phố 06g30 | Chương trình 60 giây 07g00 | Đồng hành hàng Việt 07g30 | Nụ cười ngày mới…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV7 ngày 11-10-2017

Lịch phát sóng HTV7 ngày 11-10-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Chuyện 4 mùa :Vợ yêu 01:00 | Tạp chí quyền Anh 01:30 | Chuyển động kinh doanh 02:00 | Chiếu phim :PTVN: Bến vắng 02:45 | Sức khỏe cho mọi người 03:00 | Chiếu phim :PTVN: Vợ ơi, bồ nhé ! 03:45 | Cà phê khởi nghiệp 04:10 | Xiếc, ảo thuật 05:05 | Thể dục Aerobic 05:35 | Nhật ký thể thao 06:00 | Mua gì ? Ở đâu ? 06:15 | Từ nhà ra phố 06:30 | Chương trình 60…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV7 ngày 10-10-2017

Lịch phát sóng HTV7 ngày 10-10-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Theo dấu những bài ca :Về thăm đất thép 01:00 | Nhịp sống thể thao 01:40 | THTT :Giải bóng đá vòng loại World Cup 2018: Hà Lan – Thụy Điển 03:30 | Đi an toàn-Về hạnh phúc 03:50 | Kiến thức tiêu dùng 04:10 | Biệt đội chinh phục tự nhiên 05:05 | Thể dục Aerobic 05:35 | Nhật ký thể thao 06:00 | Mua gì ? Ở đâu ? 06:15 | Từ nhà ra phố 06:30 | Chương trình 60…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV7 ngày 09-10-2017

Lịch phát sóng HTV7 ngày 09-10-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Theo dấu những bài ca :Về thăm đất thép 01:00 | Nhịp đập thể thao 01:40 | THTT :Giải bóng đá vòng loại World Cup 2018:Wales – Ireland 03:30 | Cà phê khởi nghiệp 04:00 | Các nền văn hóa độc đáo 05:05 | Thể dục Aerobic 05:35 | Nhật ký thể thao 06:00 | Mua gì ? Ở đâu ? 06:15 | Bác sĩ ơi! Tại sao? 06:30 | Chương trình 60 giây 07:00 | Cà phê khởi nghiệp 07:30 |…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV7 ngày 08-10-2017

Lịch phát sóng HTV7 ngày 08-10-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 01:10 | Khôn lớn từng ngày 01:30 | Chiếu phim :PTVN: Bản sao nguy hiểm 02:15 | Trong thế giới xe 02:30 | Chiếu phim :PTVN: Vợ ơi, bồ nhé ! 03:15 | Đi và đến 03:40 | Xu hướng và phong cách 05:05 | Thể dục Aerobic 05:35 | Nhật ký thể thao 06:00 | Ca nhạc :MV Cuối tuần 06:30 | Chương trình 60 giây 07:00 | Box thư giãn 07:30 | Nụ cười ngày mới 08:00 | Đi và đến 08:30…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV7 ngày 07-10-2017

Lịch phát sóng HTV7 ngày 07-10-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Thế giới thể thao 00:30 | Cà phê cuối tuần 01:00 | Vượt lên chính mình 01:30 | Chiếu phim :PTVN: Bản sao nguy hiểm 02:15 | Hành trình trái đất 02:30 | Chiếu phim :PTVN: Vợ ơi, bồ nhé ! 03:15 | Alo, phim nghe! 03:40 | Ranh giới trắng đen 05:05 | Thể dục Aerobic 05:35 | Nhật ký thể thao 06:00 | Ca nhạc :Thế giới âm nhạc 06:30 | Chương trình 60 giây 07:00 | Bữa cơm yêu…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV7 ngày 06-10-2017

Lịch phát sóng HTV7 ngày 06-10-2017

01g00 | Tạp chí bóng đá Đức 01g30 | Vẻ đẹp hoang dã 02g00 | Chiếu phim: PTVN: Bến vắng 02g45 | Sức khỏe cho mọi người: Nám da 03g00 | Chiếu phim: PTVN: Vợ ơi, bồ nhé ! 03g45 | Đồng hành hàng Việt 04g10 | Thế giới giải trí 05g05 | Thể dục Aerobic 05g35 | Nhật ký thể thao 06g00 | Mua gì ? Ở đâu ? 06g15 | Từ nhà ra phố 06g30 | Chương trình 60 giây 07g00 | Cà phê khởi nghiệp 07g30 |…

Xem Them