Lịch phát sóng HTV7 ngày 25-05-2017

Lịch phát sóng HTV7 ngày 25-05-2017

00:00 | Tài tử cải lương :Bác của chúng con 01:00 | Tạp chí bóng đá Đức 01:30 | Vì một thế giới xanh 02:00 | Chiếu phim :PTVN: Chuyện của Ren 02:45 | Sức khỏe cho mọi người :Suy giảm trí nhớ 03:00 | Chiếu phim :PTVN: Bản lĩnh công tử 03:45 | Đồng hành hàng Việt 04:10 | Thế giới giải trí 05:05 | Thể dục Aerobic 05:30 | Câu lạc bộ thể thao 06:00 | Mua gì ? Ở đâu ? 06:15 | Từ nhà ra phố…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV7 ngày 24-05-2017

Lịch phát sóng HTV7 ngày 24-05-2017

THỜI GIANTÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Chuyện 4 mùa :Khu phố không cô đơn 01:00 | Tạp chí quyền Anh 01:30 | Chuyển động kinh doanh 02:00 | Chiếu phim :PTVN: Chuyện của Ren 02:45 | Sức khỏe cho mọi người :Bệnh trĩ 03:00 | Chiếu phim :PTVN: Bản lĩnh công tử 03:45 | Cà phê khởi nghiệp 04:10 | Báu vật kiến trúc 05:05 | Thể dục Aerobic 05:30 | Câu lạc bộ thể thao 06:00 | Mua gì ? Ở đâu ? 06:15 | Từ nhà ra phố…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV7 ngày 23-05-2017

Lịch phát sóng HTV7 ngày 23-05-2017

THỜI GIANTÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Tài tử cải lương :Bác của chúng con 01:00 | Nhịp sống thể thao 01:30 | Câu chuyện âm nhạc 02:00 | Chiếu phim :PTVN: Chuyện của Ren 02:45 | Cuộc sống quanh ta :Nhà máy sản xuất ý tưởng 03:00 | Chiếu phim :PTVN: Bản lĩnh công tử 03:45 | Nhịp phố 04:00 | Phóng sự :Ghi nhận trên công trình Metro 04:10 | Giải pháp sức khỏe 05:05 | Thể dục Aerobic 05:30 | Câu lạc bộ thể thao 06:00 | Mua…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV7 ngày 22-05-2017

Lịch phát sóng HTV7 ngày 22-05-2017

00:00 | Tài tử cải lương :Bác của chúng con 01:00 | Nhịp đập thể thao 01:30 | Nơi yêu thương ở lại 02:00 | Chiếu phim :PTVN: Chuyện của Ren 02:45 | Thường thức :Tàn nhang nói cho phụ nữ điều gì ? 03:00 | Chiếu phim :PTVN: Bản lĩnh công tử 03:45 | Cà phê khởi nghiệp 04:10 | Nghệ thuật kiến trúc 05:00 | Thể dục Aerobic 05:30 | Câu lạc bộ thể thao 06:00 | Mua gì ? Ở đâu ? 06:15 | Bác sĩ ơi…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV7 ngày 21-05-2017

Lịch phát sóng HTV7 ngày 21-05-2017

THỜI GIANTÊN CHƯƠNG TRÌNH 01:10 | Khôn lớn từng ngày 01:30 | Chiếu phim :PTVN: Chuyện của Ren 02:15 | Trong thế giới xe 02:30 | Chiếu phim :PTVN: Bản lĩnh công tử 03:15 | Đi và đến 03:40 | Xu hướng và phong cách 05:05 | Thể dục Aerobic 05:30 | Câu lạc bộ thể thao 06:00 | Ca nhạc :CLB Tiếng hát truyền hình tuyển chọn 06:30 | Chương trình 60 giây 07:00 | Box thư giãn 07:30 | Nụ cười ngày mới 08:00 | Đi và đến…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV7 ngày 20-05-2017

Lịch phát sóng HTV7 ngày 20-05-2017

THỜI GIANTÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Thế giới thể thao 00:30 | Cà phê cuối tuần 01:00 | Vượt lên chính mình 01:30 | Chiếu phim :PTVN: Chuyện của Ren 02:15 | Hành trình trái đất 02:30 | Chiếu phim :PTVN: Bản lĩnh công tử 03:15 | Alo, phim nghe 03:40 | Nhóc cưng siêu đẳng 05:05 | Thể dục Aerobic 05:30 | Câu lạc bộ thể thao 06:00 | Ca nhạc :Thế giới âm nhạc 06:30 | Chương trình 60 giây 07:00 | Bữa cơm yêu thương 07:30 |…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV7 ngày 19-05-2017

Lịch phát sóng HTV7 ngày 19-05-2017

00:00 | Nhạc thơ :Không bao giờ tôi quên 01:00 | Khỏe và đẹp 01:30 | Việt Nam tươi đẹp 02:00 | Chiếu phim :PTVN: Chuyện của Ren 02:45 | Tạp chí sức khỏe :Nghén khi mang thai 03:00 | Chiếu phim :PTVN: Bản lĩnh công tử 03:45 | Cà phê khởi nghiệp 04:10 | Thế giới đó đây 05:05 | Thể dục Aerobic 05:30 | Câu lạc bộ thể thao 06:00 | Mua gì ? Ở đâu ? 06:15 | Từ nhà ra phố 06:30 | Chương trình 60…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV7 ngày 18-05-2017

Lịch phát sóng HTV7 ngày 18-05-2017

00:00 | Theo dấu những bài ca :Về thăm đất thép 01:00 | Tạp chí bóng đá Đức 01:30 | Vì một thế giới xanh 02:00 | Chiếu phim :PTVN: Chuyện của Ren 02:45 | Sống xanh :10 năm ngày hội tái chế chất thải 03:00 | Chiếu phim :PTVN: Bản lĩnh công tử 03:45 | Đồng hành hàng Việt 04:10 | Thế giới giải trí 05:05 | Thể dục Aerobic 05:30 | Câu lạc bộ thể thao 06:00 | Mua gì ? Ở đâu ? 06:15 | Từ nhà…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV7 ngày 17-05-2017

Lịch phát sóng HTV7 ngày 17-05-2017

00:00 | Chuyện 4 mùa :Khu phố không cô đơn 01:00 | Tạp chí quyền Anh 01:30 | Chuyển động kinh doanh 02:00 | Chiếu phim :PTVN: Chuyện của Ren 02:45 | Sức khỏe cho mọi người :Bệnh gout 03:00 | Chiếu phim :PTVN: Bản lĩnh công tử 03:45 | Cà phê khởi nghiệp 04:10 | Báu vật kiến trúc 05:05 | Thể dục Aerobic 05:30 | Câu lạc bộ thể thao 06:00 | Mua gì ? Ở đâu ? 06:15 | Từ nhà ra phố 06:30 | Chương trình…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV7 ngày 16-05-2017

Lịch phát sóng HTV7 ngày 16-05-2017

00:00 | Theo dấu những bài ca :Về thăm đất thép 01:00 | Nhịp sống thể thao 01:30 | Câu chuyện âm nhạc 02:00 | Chiếu phim :PTVN: Chuyện của Ren 02:45 | Mỹ vị bốn phương 03:00 | Chiếu phim :PTVN: Bản lĩnh công tử 03:45 | Phát triển bền vững 04:00 | Phóng sự :Sẻ chia gánh nặng cùng nông dân nghèo 04:10 | Giải pháp sức khỏe 05:05 | Thể dục Aerobic 05:30 | Câu lạc bộ thể thao 06:00 | Mua gì ? Ở đâu ?…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV7 ngày 15-05-2017

Lịch phát sóng HTV7 ngày 15-05-2017

THỜI GIANTÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Theo dấu những bài ca 01:00 | Nhịp đập thể thao 01:30 | Phát triển bền vững 02:00 | Chiếu phim :PTVN: Chuyện của Ren 02:45 | Bí quyết đẹp :Hành trình không lùi bước 03:00 | Chiếu phim :PTVN: Bản lĩnh công tử 03:45 | Cà phê khởi nghiệp 04:10 | Nghệ thuật kiến trúc 05:05 | Thể dục Aerobic 05:30 | Câu lạc bộ thể thao 06:00 | Mua gì ? Ở đâu ? 06:15 | Từ nhà ra phố 06:30 |…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV7 ngày 14-05-2017

Lịch phát sóng HTV7 ngày 14-05-2017

00g30 | Cà phê cuối tuần 01g00 | Vượt lên chính mình 01g30 | Chiếu phim: PTVN: Chuyện của Ren 02g15 | Hành trình trái đất 02g30 | Chiếu phim: PTVN: Bản lĩnh công tử 03g15 | Alo, phim nghe 03g40 | Nhóc cưng siêu đẳng 05g05 | Thể dục Aerobic 05g30 | Câu lạc bộ thể thao 06g00 | Ca nhạc: CLB Tiếng hát truyền hình tuyển chọn 06g30 | Chương trình 60 giây 07g00 | Box thư giãn 07g30 | Nụ cười ngày mới 08g00 | Đi và…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV7 ngày 13-05-2017

Lịch phát sóng HTV7 ngày 13-05-2017

01g00 | Khỏe và đẹp 01g30 | Việt Nam tươi đẹp 02g00 | Chiếu phim: PTVN: Chuyện của Ren 02g45 | Tạp chí sức khỏe: Ung thư tuyến tiền liệt 03g00 | Chiếu phim: PTVN: Bản lĩnh công tử 03g45 | Cà phê khởi nghiệp 04g10 | Thế giới đó đây 05g05 | Thể dục Aerobic 05g30 | Câu lạc bộ thể thao 06g00 | Ca nhạc: Thế giới âm nhạc 06g30 | Chương trình 60 giây 07g00 | Bữa cơm yêu thương 07g30 | Nụ cười ngày mới 08g00…

Xem Them