Lịch phát sóng HTV4 ngày 23-10-2017

Lịch phát sóng HTV4 ngày 23-10-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 05g00 | Sống khỏe – Sống đẹp 05g30 | Thể dục cho mọi người 05g45 | Phim tài liệu nước ngoài 06g10 | Phát thanh viên hiện dẫn giới thiệu giờ phát sóng buổi sáng 06g15 | Nghệ thuật và cuộc sống 06g30 | Đi an toàn về hạnh phúc 06g50 | Ký sự 07g00 | Thường thức 07g15 | Tin 60 giây sáng 08g00 | Phim tài liệu 08g25 | Trong sáng cùng tiếng Việt 08g00 | Phim tài liệu nước ngoài 08g30…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV4 ngày 22-10-2017

Lịch phát sóng HTV4 ngày 22-10-2017

05g00 | Sống khỏe – Sống đẹp 05g30 | Thể dục cho mọi người 05g45 | Tài tử cải lương 06g15 | Truyền hình thanh niên 06g30 | Bạn muốn hẹn hò 06g55 | Thông điệp sáng tạo 07g00 | Mỹ nhân vào bếp 07g15 | Tin 60 giây sáng 08g00 | Phim tài liệu 08g20 | Chính sách đời sống 09g10 | Phim tài liệu nước ngoài 09g40 | Những giải đáp từ cuộc sống 10g10 | Góc luật sư 11g15 | Điện thoại tình yêu-tập 43+44+45+46 12g50 |…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV4 ngày 21-10-2017

Lịch phát sóng HTV4 ngày 21-10-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 05:00 | Thể thao: Sống khỏe – Sống đẹp 05:30 | Thể thao: Thể dục cho mọi người 05:45 | Ca nhạc: Chuyên đề âm nhạc: 06:15 | Phổ biến kiến thức: CDVPL/ CSQT/ CCTTT: : (PL T3) 06:45 | Phóng sự: Tỏa sáng giữa đời thường (PL) 07:00 | Phổ biến kiến thức: Câu truyện thị trường: PL của T2 07:15 | Tin tức: Tin 60 giây sáng 07:50 | : Thông điệp sáng tạo + Roll + Trailer 07:55 | Phóng sự:…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV4 ngày 20-10-2017

Lịch phát sóng HTV4 ngày 20-10-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 05:00 | Thể thao: Thể thao và cuộc sống – 05:30 | Thể thao: Thể dục cho mọi người 05:45 | PTL: Phim tài liệu nước ngoài 06:15 | Phóng sự: Thơ: 06:30 | Thông tin: Góc luật sư 07:00 | Phổ biến kiến thức: Mỹ nhân vào bếp (Phát lại Tối t 5 ) 07:15 | Tin tức: Tin 60 giây sáng 08:00 | Phim tài liệu: Phim tài liệu nước ngoài – Chọn bài phát lại 08:00 | PTL Việt: PTL Việt…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV4 ngày 19-10-2017

Lịch phát sóng HTV4 ngày 19-10-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 05:00 | Thể thao: Sống khỏe – Sống đẹp 05:30 | Thể thao: Thể dục cho mọi người 05:45 | PTL: Phim tài liệu nước ngoài – Chọn bài phát lại 06:15 | Phổ biến kiến thức: CSDS/ TTSC: (PL T2) 06:30 | Talk show: Hoa cuộc sống 06:50 | Ký sự: Ký sự: 07:00 | Phổ biến kiến thức: Câu truyện thị trường: PL của T2 07:15 | Tin tức: Tin 60 giây sáng 08:00 | PTL Việt: PTL Việt 08:30 | TFS:…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV4 ngày 18-10-2017

Lịch phát sóng HTV4 ngày 18-10-2017

05g00 | Sống khỏe – Sống đẹp 05g30 | Thể dục cho mọi người 05g45 | Phim tài liệu nước ngoài 06g15 | Sức khỏe cho mọi người 06g30 | Bếp yêu thương 06g50 | Ký sự 07g00 | Mỹ nhân vào bếp 07g15 | Tin 60 giây sáng 07g50 | Búp sen xanh 08g00 | Phim tài liệu 08g25 | Mỗi tuần 1 nhân vật 08g30 | Bạn muốn hẹn hò 09g00 | Siêu thị cười 09g30 | Camera cận cảnh 10g00 | Di sản văn hóa thế giới…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV4 ngày 17-10-2017

Lịch phát sóng HTV4 ngày 17-10-2017

05:00 | Sống khỏe – Sống đẹp 05:30 | Thể dục cho mọi người 05:45 | Phim tài liệu nước ngoài 06:15 | Đảng và cuộc sống 06:30 | Cảnh báo an toàn sống 06:50 | Ký sự 07:00 | Mỹ nhân vào bếp 07:15 | Tin 60 giây sáng 07:50 | Khoảnh khắc kỳ diệu 08:00 | Phim tài liệu 08:30 | Phim tài liệu nước ngoài 09:00 | Tiếng cười sinh viên 09:20 | Nhà Chung 09:35 | Sức khỏe cho mọi người: Tặng quà cho phụ nữ…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV4 ngày 16-10-2017

Lịch phát sóng HTV4 ngày 16-10-2017

05:00 | Chuyên đề: Sống khỏe – Sống đẹp 05:30 | Thể thao: Thể dục cho mọi người 05:45 | Phim tài liệu: Phim tài liệu nước ngoài – 06:15 | TFS: Nghệ thuật và cuộc sống: 06:30 | Phóng sự: Đi an toàn về hạnh phúc: 06:50 | Ký sự: Ký sự: 07:00 | Phổ biến kiến thức: TT/ BQĐ/ SMCS : 07:15 | Tin tức: Tin 60 giây sáng 08:00 | Phim tài liệu: Phim tài liệu nước ngoài – 08:00 | PTL Việt: PTL Việt 08:25 |…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV4 ngày 15-10-2017

Lịch phát sóng HTV4 ngày 15-10-2017

05g00 | Sống khỏe – Sống đẹp 05g30 | Thể dục cho mọi người 05g45 | Tài tử cải lương 06g15 | Truyền hình thanh niên 06g30 | Bạn muốn hẹn hò 06g55 | Thông điệp sáng tạo 07g00 | Mỹ nhân vào bếp 07g15 | Tin 60 giây sáng 08g00 | Phim tài liệu 08g20 | Chính sách đời sống 09g10 | Phim tài liệu nước ngoài 09g40 | Những giải đáp từ cuộc sống 10g10 | Góc luật sư 11g15 | Điện thoại tình yêu-tập 15+16+17+18 12g50 |…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV4 ngày 14-10-2017

Lịch phát sóng HTV4 ngày 14-10-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 05:00 | Thể thao: Sống khỏe – Sống đẹp 05:30 | Thể thao: Thể dục cho mọi người 05:45 | Ca nhạc: Chuyên đề âm nhạc: 06:15 | Phổ biến kiến thức: CDVPL/ CSQT/ CCTTT: : (PL T3) 06:45 | Phóng sự: Tỏa sáng giữa đời thường (PL) 07:00 | Phổ biến kiến thức: Câu truyện thị trường: PL của T2 07:15 | Tin tức: Tin 60 giây sáng 07:50 | : Thông điệp sáng tạo + Roll + Trailer 07:55 | Phóng sự:…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV4 ngày 13-10-2017

Lịch phát sóng HTV4 ngày 13-10-2017

05g00 | Thể thao và cuộc sống 05g30 | Thể dục cho mọi người 05g45 | Phim tài liệu nước ngoài 06g15 | Phát thanh viên hiện dẫn giới thiệu giờ buổi sáng 06g15 | Thơ 06g30 | Góc luật sư 07g00 | Mỹ nhân vào bếp 07g15 | Tin 60 giây sáng 07g50 | Chuyển mục + Roll + Trailer 08g00 | Phim tài liệu 08g00 | Phim tài liệu nước ngoài 08g30 | Tiếng cười sinh viên 08g50 | Thông tin văn hoá nghệ thuật thế giới 09g00…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV4 ngày 12-10-2017

Lịch phát sóng HTV4 ngày 12-10-2017

05g00 | Sống khỏe – Sống đẹp 05g30 | Thể dục cho mọi người 05g45 | Phim tài liệu nước ngoài 06g15 | Chính sách đời sống 06g30 | Hoa cuộc sống 06g50 | Ký sự 07g00 | Câu truyện thị trường 07g15 | Tin 60 giây sáng 07g50 | Chuyển mục Khoảnh khắc kỳ diệu 08g00 | Phim tài liệu 08g30 | Kính đa tròng 08g45 | Những điều kỳ thú 09g00 | Tỏa sáng giữa đời thường 09g30 | Giáo dục hướng nghiệp: Đào tạo sau Đại học…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV4 ngày 11-10-2017

Lịch phát sóng HTV4 ngày 11-10-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 05:00 | Chuyên đề: Sống khỏe – Sống đẹp 05:30 | Thể thao: Thể dục cho mọi người 05:45 | Phim tài liệu: Phim tài liệu nước ngoài – 06:15 | Phóng sự: SKCMN: (PL T2) 06:30 | THTT: Bếp yêu thương 06:50 | Ký sự: Ký sự: 07:00 | Phổ biến kiến thức: Mỹ nhân vào bếp (Phát lại tối t3) 07:15 | Tin tức: Tin 60 giây sáng 08:00 | PTL Việt: PTL Việt 08:25 | Chuyển mục: Mỗi tuần 1 nhân…

Xem Them