Lịch phát sóng HTV4 ngày 30-03-2017

Lịch phát sóng HTV4 ngày 30-03-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 05:00 | Thể thao: Sống khỏe – Sống đẹp 05:30 | Thể thao: Thể dục cho mọi người 05:45 | PTL: Phim tài liệu nước ngoài – Chọn bài phát lại (nhớ hỏi anh Hiệp chọn bài vì liên quan đến bản quyền) 06:15 | Hình hiệu: Hình hiệu kênh 06:15 | Phổ biến kiến thức: CSDS/ TTSC: Lãnh đạo TPHCM tiếp dân (P28) 06:30 | Talk show: Hoa cuộc sống 06:50 | Ký sự: Ký sự: 07:00 | Phổ biến kiến thức: Khởi…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV4 ngày 29-03-2017

Lịch phát sóng HTV4 ngày 29-03-2017

05:00 | Chuyên đề: Sống khỏe – Sống đẹp 05:30 | Thể thao: Thể dục cho mọi người 05:45 | Phim tài liệu: Phim tài liệu nước ngoài – Chọn bài phát lại (nhớ hỏi anh Hiệp chọn bài vì liên quan đến bản quyền) 06:15 | Hình hiệu: Hình hiệu kênh 06:15 | Phóng sự: KTKT: (PL) 06:30 | THTT: Bếp yêu thương 06:50 | Ký sự: Ký sự: 07:00 | Phổ biến kiến thức: Khởi động ngày Mới 07:15 | Tin tức: Tin 60 giây sáng 08:00 |…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV4 ngày 28-03-2017

Lịch phát sóng HTV4 ngày 28-03-2017

05:00 | Chuyên đề: Sống khỏe – Sống đẹp 05:30 | Thể thao: Thể dục cho mọi người 05:45 | PTL: Phim tài liệu nước ngoài 06:15 | Hình hiệu: Hình hiệu kênh 06:15 | Toạ đàm: Đảng và cuộc sống 06:30 | Thông tin: Cảnh báo an toàn sống 06:50 | Ký sự: Ký sự: 07:00 | Phổ biến kiến thức: Khởi động ngày Mới 07:15 | Tin tức: Tin 60 giây sáng 07:50 | Chuyển mục: Khoảnh khắc kỳ diệu+ Roll + Trailer 08:00 | PTL Việt: Một…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV4 ngày 27-03-2017

Lịch phát sóng HTV4 ngày 27-03-2017

05:00:00 : Giải trí: Sống khỏe – Sống đẹp 05:30:00 : Thể thao: Thể dục cho mọi người 05:45:00 : Sân khấu: Tài tử cải lương: 06:15:00 : Phóng sự: Truyền hình thanh niên 06:30:00 : Giải trí: Bạn muốn hẹn hò: (PL) 07:00:00 : Phổ biến kiến thức: Khởi động ngày Mới 07:15:00 : Tin tức: Tin 60 giây sáng 08:00:00 : PTL Việt: Một thời tuổi trẻ – Tập12 08:20:00 : Phổ biến kiến thức: TDYN/ CSQT: 09:10:00 : Phim tài liệu: Phim tài liệu nước ngoài –…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV4 ngày 26-03-2017

Lịch phát sóng HTV4 ngày 26-03-2017

00:00|Tổng hợp: 05:00|Giải trí: Sống khỏe – Sống đẹp 05:30|Thể thao: Thể dục cho mọi người 05:45|Sân khấu: Tài tử cải lương: 06:15|Phóng sự: Truyền hình thanh niên 06:30|Giải trí: Bạn muốn hẹn hò: (PL) 07:00|Phổ biến kiến thức: Khởi động ngày Mới 07:15|Tin tức: Tin 60 giây sáng 08:00|PTL Việt: Một thời tuổi trẻ – Tập12 08:20|Phổ biến kiến thức: TDYN/ CSQT: 09:10|Phim tài liệu: Phim tài liệu nước ngoài – Chọn bài phát lại (nhớ hỏi anh Hiệp chọn bài vì liên quan đến bản quyền) 09:40|: Những…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV4 ngày 25-03-2017

Lịch phát sóng HTV4 ngày 25-03-2017

THỜI GIANTÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00|Tổng hợp: Phát lại những chương trình Bổ trợ kiến thức, phim tài liệu, phóng sự 05:00|Thể thao: Sống khỏe – Sống đẹp 05:30|Thể thao: Thể dục cho mọi người 05:45|Ca nhạc: Chuyên đề âm nhạc: 06:15|: Hình hiệu kênh 06:15|: Phát thanh viên hiện dẫn giới thiệu giờ buổi sáng 06:15|Phổ biến kiến thức: Học Bác hôm nay/ KTCS: (PL T2) 06:45|Phóng sự: Tỏa sáng giữa đời thường (PL) 07:00|Phổ biến kiến thức: Khởi động ngày Mới 07:15|Tin tức: Tin 60 giây sáng 07:50|: Thông…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV4 ngày 24-03-2017

Lịch phát sóng HTV4 ngày 24-03-2017

THỜI GIANTÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00|Tổng hợp: Phát lại những chương trình Bổ trợ kiến thức, phim tài liệu, phóng sự 05:00|Thể thao: Thể thao và cuộc sống – 05:30|Thể thao: Thể dục cho mọi người 05:45|PTL: Phim tài liệu nước ngoài 06:15|Phóng sự: Thơ: 06:30|Thông tin: Góc luật sư 07:00|Phổ biến kiến thức: Khởi động ngày Mới 07:15|Tin tức: Tin 60 giây sáng 08:00|Phim tài liệu: Phim tài liệu nước ngoài – Chọn bài phát lại (nhớ hỏi anh Hiệp chọn bài vì liên quan đến bản quyền) 08:00|PTL Việt:…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV4 ngày 22-03-2017

Lịch phát sóng HTV4 ngày 22-03-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Tổng hợp: Phát lại những chương trình Bổ trợ kiến thức, phim tài liệu, phóng sự 05:00 | Chuyên đề: Sống khỏe – Sống đẹp 05:30 | Thể thao: Thể dục cho mọi người 05:45 | Phim tài liệu: Phim tài liệu nước ngoài – Chọn bài phát lại (nhớ hỏi anh Hiệp chọn bài vì liên quan đến bản quyền) 06:15 | Phóng sự: KTKT: (PL) 06:30 | THTT: Bếp yêu thương 06:50 | Ký sự: Ký sự: 07:00 | Phổ…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV4 ngày 21-03-2017

Lịch phát sóng HTV4 ngày 21-03-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Tổng hợp: Phát lại những chương trình Bổ trợ kiến thức, phim tài liệu, phóng sự 05:00 | Chuyên đề: Sống khỏe – Sống đẹp 05:30 | Thể thao: Thể dục cho mọi người 05:45 | PTL: Phim tài liệu nước ngoài 06:15 | Toạ đàm: Đảng và cuộc sống 06:30 | Thông tin: Cảnh báo an toàn sống 06:50 | Ký sự: Ký sự: 07:00 | Phổ biến kiến thức: Khởi động ngày Mới 07:15 | Tin tức: Tin 60 giây…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV4 ngày 19-03-2017

Lịch phát sóng HTV4 ngày 19-03-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Tổng hợp: 05:00 | Giải trí: Sống khỏe – Sống đẹp 05:30 | Thể thao: Thể dục cho mọi người 05:45 | Sân khấu: Tài tử cải lương: 06:15 | Phóng sự: Truyền hình thanh niên 06:30 | Giải trí: Bạn muốn hẹn hò: (PL) 07:00 | Phổ biến kiến thức: Khởi động ngày Mới 07:15 | Tin tức: Tin 60 giây sáng 08:00 | PTL Việt: Một thời tuổi trẻ – Tập 5/ 12 08:20 | Phổ biến kiến thức: TDYN/…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV4 ngày 18-03-2017

Lịch phát sóng HTV4 ngày 18-03-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Tổng hợp: Phát lại những chương trình Bổ trợ kiến thức, phim tài liệu, phóng sự 05:00 | Thể thao: Sống khỏe – Sống đẹp 05:30 | Thể thao: Thể dục cho mọi người 05:45 | Ca nhạc: Chuyên đề âm nhạc: 06:15 | Phát thanh viên hiện dẫn giới thiệu giờ buổi sáng 06:15 | Phóng sự: NNMU: (PL) 06:45 | Phóng sự: Tỏa sáng giữa đời thường (PL) 07:00 | Phổ biến kiến thức: Khởi động ngày Mới 07:15 |…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV4 ngày 17-03-2017

Lịch phát sóng HTV4 ngày 17-03-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Tổng hợp: Phát lại những chương trình Bổ trợ kiến thức, phim tài liệu, phóng sự 05:00 | Thể thao: Thể thao và cuộc sống – 05:30 | Thể thao: Thể dục cho mọi người 05:45 | PTL: Phim tài liệu nước ngoài 06:15 | Phóng sự: Thơ: 06:30 | Thông tin: Góc luật sư 07:00 | Phổ biến kiến thức: Khởi động ngày Mới 07:15 | Tin tức: Tin 60 giây sáng 08:00 | Phim tài liệu: Phim tài liệu nước…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV4 ngày 16-03-2017

Lịch phát sóng HTV4 ngày 16-03-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Tổng hợp: Phát lại những chương trình Bổ trợ kiến thức, phim tài liệu, phóng sự 05:00 | Thể thao: Sống khỏe – Sống đẹp 05:30 | Thể thao: Thể dục cho mọi người 05:45 | PTL: Phim tài liệu nước ngoài – Chọn bài phát lại (nhớ hỏi anh Hiệp chọn bài vì liên quan đến bản quyền) 06:15 | Phổ biến kiến thức: TTSC/ CSDS: Lãnh đạp TPHCM tiếp dân (P27) 06:30 | Talk show: Hoa cuộc sống 06:50 |…

Xem Them