Lịch phát sóng HTV3 ngày 23-10-2017

Lịch phát sóng HTV3 ngày 23-10-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Chương trình thiếu nhi: Lắc lư cùng âm nhạc – Tập 97 – 98 00:30 | Chương trình khoa giáo: Nghệ thuật cuộc sống – Tập 110 – 111 01:00 | Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình là số một P3 – Tập 93 01:30 | Phim hoạt hình: Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P6 – Tập 19 02:00 | Chương trình khoa giáo: Đất nước mến yêu – Tập 13 – 14 02:30 | Phim truyện Ấn độ:…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV3 ngày 22-10-2017

Lịch phát sóng HTV3 ngày 22-10-2017

00g00 | Chương trình thiếu nhi: Lắc lư cùng âm nhạc – Tập 6 – 7 00g30 | Chương trình khoa giáo: Nghệ thuật cuộc sống – Tập 106 – 107 01g00 | Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình là số một P3 – Tập 91 01g30 | Chương trình thiếu nhi: Đôi bạn tinh nghịch – Tập 29 – 30 02g00 | Chương trình khoa giáo: Đất nước mến yêu – Tập 9 – 10 02g30 | Phim truyện Ấn Độ: Tôi, Thapki – Tập 84 03g30 | Chương…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV3 ngày 21-10-2017

Lịch phát sóng HTV3 ngày 21-10-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Chương trình thiếu nhi: Lắc lư cùng âm nhạc – Tập 6 – 7 00:30 | Chương trình khoa giáo: Nghệ thuật cuộc sống – Tập 106 – 107 01:00 | Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình là số một P3 – Tập 91 01:30 | Chương trình thiếu nhi: Đôi bạn tinh nghịch – Tập 29 – 30 02:00 | Chương trình khoa giáo: Đất nước mến yêu – Tập 9 – 10 02:30 | Phim truyện Ấn Độ: Tôi, Thapki…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV3 ngày 20-10-2017

Lịch phát sóng HTV3 ngày 20-10-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Chương trình thiếu nhi: Lắc lư cùng âm nhạc – Tập 95 – 96 00:30 | Chương trình khoa giáo: Nghệ thuật cuộc sống – Tập 104 – 105 01:00 | Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình là số 1 P3 – Tập 90 01:30 | Phim hoạt hình: Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P6 – Tập 18 02:00 | Chương trình khoa giáo: Đất nước mến yêu – Tập 7 – 8 02:30 | Phim truyện Ấn độ:…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV3 ngày 19-10-2017

Lịch phát sóng HTV3 ngày 19-10-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Chương trình thiếu nhi: Lắc lư cùng âm nhạc – Tập 93 – 94 00:30 | Chương trình khoa giáo: Nghệ thuật cuộc sống – Tập 102 – 103 01:00 | Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình là số một P3 – Tập 89 01:30 | Phim hoạt hình: Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P6 – Tập 17 02:00 | Chương trình khoa giáo: Đất nước mến yêu – Tập 5 – 6 02:30 | Phim truyện Ấn độ:…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV3 ngày 18-10-2017

Lịch phát sóng HTV3 ngày 18-10-2017

00g00 | Chương trình thiếu nhi: Lắc lư cùng âm nhạc – Tập 89 – 90 00g30 | Chương trình khoa giáo: Nghệ thuật cuộc sống – Tập 98 – 99 01g00 | Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình là số một P3 – Tập 87 01g30 | Phim hoạt hình: Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P6 – Tập 15 02g00 | Chương trình khoa giáo: Đất nước mến yêu – Tập 1 – 2 02g30 | Phim truyện Ấn độ: Tôi, Thapki – Tập 80 03g30…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV3 ngày 17-10-2017

Lịch phát sóng HTV3 ngày 17-10-2017

00g00 | Chương trình thiếu nhi: Lắc lư cùng âm nhạc – Tập 87 – 88 00g30 | Chương trình khoa giáo: Nghệ thuật cuộc sống – Tập 96 – 97 01g00 | Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình là số một P3 – Tập 86 01g30 | Phim hoạt hình: Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P6 – Tập 14 02g00 | Chương trình khoa giáo: Việt Nam đất nước tôi yêu – Tập 98 – 99 02g30 | Phim truyện Ấn độ: Tôi, Thapki – Tập…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV3 ngày 16-10-2017

Lịch phát sóng HTV3 ngày 16-10-2017

00:00 | Chương trình thiếu nhi: Lắc lư cùng âm nhạc – Tập 87 – 88 00:30 | Chương trình khoa giáo: Nghệ thuật cuộc sống – Tập 96 – 97 01:00 | Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình là số một P3 – Tập 86 01:30 | Phim hoạt hình: Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P6 – Tập 14 02:00 | Chương trình khoa giáo: Việt Nam đất nước tôi yêu – Tập 98 – 99 02:30 | Phim truyện Ấn độ: Tôi, Thapki – Tập…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV3 ngày 15-10-2017

Lịch phát sóng HTV3 ngày 15-10-2017

00g00 | Chương trình thiếu nhi: Lắc lư cùng âm nhạc – Tập 2 – 3 00g30 | Chương trình khoa giáo: Nghệ thuật cuộc sống – Tập 92 – 93 01g00 | Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình là số một P3 – Tập 84 01g30 | Chương trình thiếu nhi: Đôi bạn tinh nghịch – Tập 25 – 26 02g00 | Chương trình khoa giáo: Việt Nam đất nước tôi yêu – Tập 94 – 95 02g30 | Phim truyện Ấn Độ: Tôi, Thapki – Tập 78 03g30…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV3 ngày 14-10-2017

Lịch phát sóng HTV3 ngày 14-10-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Chương trình thiếu nhi: Lắc lư cùng âm nhạc – Tập 2 – 3 00:30 | Chương trình khoa giáo: Nghệ thuật cuộc sống – Tập 92 – 93 01:00 | Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình là số một P3 – Tập 84 01:30 | Chương trình thiếu nhi: Đôi bạn tinh nghịch – Tập 25 – 26 02:00 | Chương trình khoa giáo: Việt Nam đất nước tôi yêu – Tập 94 – 95 02:30 | Phim truyện Ấn Độ:…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV3 ngày 13-10-2017

Lịch phát sóng HTV3 ngày 13-10-2017

00g00 | Chương trình thiếu nhi: Lắc lư cùng âm nhạc – Tập 83 – 84 00g30 | Chương trình khoa giáo: Nghệ thuật cuộc sống – Tập 88 – 89 01g00 | Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình là số một P3 – Tập 82 01g30 | Phim hoạt hình: Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P6 – Tập 12 02g00 | Chương trình khoa giáo: Việt Nam đất nước tôi yêu – Tập 90 – 91 02g30 | Phim truyện Ấn độ: Tôi, Thapki – Tập…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV3 ngày 12-10-2017

Lịch phát sóng HTV3 ngày 12-10-2017

00g00 | Chương trình thiếu nhi: Lắc lư cùng âm nhạc – Tập 81 – 82 00g30 | Chương trình khoa giáo: Nghệ thuật cuộc sống – Tập 86 – 87 01g00 | Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình là số một P3 – Tập 81 01g30 | Phim hoạt hình: Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P6 – Tập 11 02g00 | Chương trình khoa giáo: Việt Nam đất nước tôi yêu – Tập 88 – 89 02g30 | Phim truyện Ấn độ: Tôi, Thapki – Tập…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV3 ngày 11-10-2017

Lịch phát sóng HTV3 ngày 11-10-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Chương trình thiếu nhi: Lắc lư cùng âm nhạc – Tập 81 – 82 00:30 | Chương trình khoa giáo: Nghệ thuật cuộc sống – Tập 86 – 87 01:00 | Phim truyện Hàn Quốc: Gia đình là số một P3 – Tập 81 01:30 | Phim hoạt hình: Doraemon Chú mèo máy đến từ tương lai P6 – Tập 11 02:00 | Chương trình khoa giáo: Việt Nam đất nước tôi yêu – Tập 88 – 89 02:30 | Phim truyện…

Xem Them