Lịch phát sóng HTV3 ngày 27-06-2017

Lịch phát sóng HTV3 ngày 27-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Chương trình thiếu nhi: Cô bé Masha và chú gấu xiếc: Cùng nhau vui chơi + Chuyến đi tuyệt vời + Đêm ly kỳ + Chiếc nón tàng hình 00:30 | Chương trình khoa giáo: Khám phá Asean – Tập 68 – 69 01:00 | Phim truyện Hàn Quốc: Cô nàng xinh đẹp – Tập 8 02:00 | Chương trình khoa giáo: Bản sắc Việt – Tập 86 – 87 02:30 | Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại cuộc đời – Tập…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV3 ngày 26-06-2017

Lịch phát sóng HTV3 ngày 26-06-2017

THỜI GIANTÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Chương trình thiếu nhi: Cô bé Masha và chú gấu xiếc: Trò chơi ảo thuật + Masha chơi cờ + Thuốc tăng trưởng + Chải răng thật sạch 00:30 | Chương trình khoa giáo: Khám phá Asean – Tập 66 – 67 01:00 | Phim truyện Hàn Quốc: Cô nàng xinh đẹp – Tập 7 02:00 | Chương trình khoa giáo: Bản sắc Việt – Tập 84 – 85 02:30 | Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại cuộc đời – Tập 6 03:30 |…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV3 ngày 25-06-2017

Lịch phát sóng HTV3 ngày 25-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Cổ tích Việt Nam: Con chim khách nhiệm màu – Tập 2 00:30 | Chương trình khoa giáo: Khám phá Asean – Tập 64 – 65 01:00 | Phim truyện Hàn Quốc: Cô nàng xinh đẹp – Tập 6 02:00 | Chương trình khoa giáo: Bản sắc Việt – Tập 82 – 83 02:30 | Phim hoạt hình: Fairytail P4 – Hội pháp sư – Tập 41 – 42 03:30 | Chương trình khoa giáo : Nghệ thuật cuộc sống – Tập…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV3 ngày 24-06-2017

Lịch phát sóng HTV3 ngày 24-06-2017

THỜI GIANTÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Cổ tích Việt Nam: Con chim khách nhiệm màu – Tập 1 00:30 | Chương trình khoa giáo: Khám phá Asean – Tập 62 – 63 01:00 | Phim truyện Hàn Quốc: Cô nàng xinh đẹp – Tập 5 02:00 | Chương trình khoa giáo: Bản sắc Việt – Tập 80 – 81 02:30 | Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại cuộc đời – Tập 5 03:30 | Chương trình khoa giáo : Nghệ thuật cuộc sống – Tập 164 – 166 04:30 |…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV3 ngày 23-06-2017

Lịch phát sóng HTV3 ngày 23-06-2017

THỜI GIANTÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Chương trình thiếu nhi: Cô bé Masha và chú gấu xiếc: Gấu mau khỏi ốm + Đừng làm bẩn nữa + Người bạn cũ + Đứa trẻ bị bỏ rơi 00:30 | Chương trình khoa giáo: Khám phá Asean – Tập 60 – 61 01:00 | Phim truyện Hàn Quốc: Cô nàng xinh đẹp – Tập 4 02:00 | Chương trình khoa giáo: Bản sắc Việt – Tập 78 – 79 02:30 | Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại cuộc đời – Tập 4…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV3 ngày 22-06-2017

Lịch phát sóng HTV3 ngày 22-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Chương trình thiếu nhi: Cô bé Masha và chú gấu xiếc: Người chăn lợn + Con cáo và cái trục cán quay + Nhà vua và người tá điền +… 00:30 | Chương trình khoa giáo: Khám phá Asean – Tập 56 – 57 01:00 | Phim truyện Hàn Quốc: Cô nàng xinh đẹp – Tập 2 02:00 | Chương trình khoa giáo: Bản sắc Việt – Tập 74 – 75 02:30 | Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại cuộc đời –…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV3 ngày 21-06-2017

Lịch phát sóng HTV3 ngày 21-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Chương trình thiếu nhi: Cô bé Masha và chú gấu xiếc: Người chăn lợn + Con cáo và cái trục cán quay + Nhà vua và người tá điền +… 00:30 | Chương trình khoa giáo: Khám phá Asean – Tập 56 – 57 01:00 | Phim truyện Hàn Quốc: Cô nàng xinh đẹp – Tập 2 02:00 | Chương trình khoa giáo: Bản sắc Việt – Tập 74 – 75 02:30 | Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại cuộc đời –…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV3 ngày 20-06-2017

Lịch phát sóng HTV3 ngày 20-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Chương trình thiếu nhi: Cô bé Masha và chúc gấu xiếc: Weehavroshechka bé nhỏ + Chú heo con + Alibaba + Quốc vương cò 00:30 | Chương trình khoa giáo: Khám phá Asean – Tập 54 – 55 01:00 | Phim truyện Hàn Quốc: Cô nàng xinh đẹp – Tập 1 02:00 | Chương trình khoa giáo: Bản sắc Việt – Tập 72 – 73 02:30 | Phim truyện Hàn Quốc: Tìm lại cuộc đời – Tập 1 03:30 | Chương trình…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV3 ngày 19-06-2017

Lịch phát sóng HTV3 ngày 19-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Chương trình thiếu nhi: Cô bé Masha và chú gấu xiếc: Trò chơi Ninja + Con ngỗng phép thuật + Cô bé quàng khăn đỏ + Nàng công chúa ếch 00:30 | Chương trình khoa giáo: Khám phá Asean – Tập 52 – 53 01:00 | Phim truyện Hàn Quốc: Hậu trường vui nhộn – Tập 113 01:30 | Cổ tích Việt Nam: Sự tích con khỉ 02:00 | Chương trình khoa giáo: Bản sắc Việt – Tâp 70 – 71 02:30…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV3 ngày 18-06-2017

Lịch phát sóng HTV3 ngày 18-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Cổ tích Việt Nam: Người học trò và ba con quỷ – Tập 2 00:30 | Chương trình khoa giáo: Khám phá Asean – Tập 50 – 51 01:00 | Phim truyện Hàn Quốc: Hậu trường vui nhộn – Tập 111 -112 02:00 | Chương trình khoa giáo: Bản sắc Việt – Tập 68 – 69 02:30 | Phim hoạt hình: Fairytail P4 – Hội pháp sư – Tập 39 – 40 03:30 | Chương trình khoa giáo : Nghệ thuật cuộc…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV3 ngày 17-06-2017

Lịch phát sóng HTV3 ngày 17-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Cổ tích Việt Nam: Người học trò và ba con quỷ – Tập 1 00:30 | Chương trình khoa giáo: Khám phá Asean – Tập 48 – 49 01:00 | Phim truyện Hàn Quốc: Hậu trường vui nhộn – Tập 109 -110 02:00 | Chương trình khoa giáo: Bản sắc Việt – Tập 66 – 67 02:30 | Phim truyện Hàn Quốc: Quý ông trở lại – Tập 22 03:30 | Chương trình khoa giáo : Nghệ thuật cuộc sống – Tập…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV3 ngày 15-06-2017

Lịch phát sóng HTV3 ngày 15-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Phim hoạt hình: Cô bé Masha và chúc gấu xiếc: Trò chơi chụp hình+ Cô em họ + Một ngày rắc rối + Thợ làm tóc Masha 00:30 | Chương trình khoa giáo: Khám phá Asean – Tập 44 – 45 01:00 | Phim truyện Hàn Quốc: Hậu trường vui nhộn – Tập 105 – 106 02:00 | Chương trình khoa giáo: Bản sắc Việt – Tập 62 – 63 02:30 | Phim truyện Hàn Quốc: Quý ông trở lại – Tập…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV3 ngày 14-06-2017

Lịch phát sóng HTV3 ngày 14-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Phim hoạt hình: Cô bé Masha và chúc gấu xiếc: Món ăn ngon+ Sửa chữa nhà + Ban nhạc tuyệt vời + Chiếc chổi bay 00:30 | Chương trình khoa giáo: Khám phá Asean – Tập 42 – 43 01:00 | Phim truyện Hàn Quốc: Hậu trường vui nhộn – Tập 105 – 106 02:00 | Chương trình khoa giáo: Bản sắc Việt – Tập 60 – 61 02:30 | Phim truyện Hàn Quốc: Quý ông trở lại – Tập 19 03:30…

Xem Them