Lịch phát sóng HTV2 ngày 27-06-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 27-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00g30 | Sao và sự kiện 01g00 | Phim truyện HK: Hàn sơn tiềm long 02g30 | 2 ngày 1 đêm 03g15 | Phim truyện HQ: Tình yêu trong mơ 04g00 | Chuyện khó đỡ 04g45 | Kpop chọn lọc 05g45 | Tiếp sóng Bản tin buổi sáng 06g00 | 2 ngày 1 đêm 07g00 | Kpop chọn lọc 08g00 | Sao thế giới 08g30 | Phim tài liệu: Kỳ tích kiến trúc của loài vật 09g00 | Phim truyện HK: Tiền và tình…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 25-06-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 25-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:30 | Sao âm nhạc 44 01:00 | 2 ngày 1 đêm 37 01:45 | Kpop chọn lọc 164 02:30 | Chuyện khó đỡ 74 03:15 | Tìm kiếm tài năng Anh quốc 2016 15 04:45 | Sao và sự kiện 262 05:05 | Phim tài liệu: Kỳ tích kiến trúc của loài vật 6 05:45 | Tiếp sóng Bản tin buổi sáng 06:00 | 2 ngày 1 đêm 37 07:00 | Kpop chọn lọc 163 08:00 | Chuyện khó đỡ 74 09:00 |…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 24-06-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 24-06-2017

THỜI GIANTÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:30 | Sao thế giới 101 01:00 | Kpop chọn lọc 163 01:45 | Sao âm nhạc 44 02:10 | Phim tài liệu: Sợi mì và những huyền thoại 6 02:30 | Tìm kiếm tài năng Anh quốc 2016 15 03:15 | Phim truyện HQ: Tình yêu trong mơ 20 04:00 | Phim tài liệu: Kỳ tích kiến trúc của loài vật 6 04:20 | Sao âm nhạc 44 04:45 | 2 ngày 1 đêm 37 05:45 | Tiếp sóng Bản tin buổi sáng 06:00 |…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 23-06-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 23-06-2017

THỜI GIANTÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:30 | Phim tài liệu: Sợi mì và những huyền thoại 6 01:00 | Phim truyện HK: Hàn sơn tiềm long 13,14 02:30 | Kpop chọn lọc 163 03:15 | Phim truyện HQ: Tình yêu trong mơ 19 04:00 | Tìm kiếm tài năng Anh quốc 2016 14 04:45 | Kpop chọn lọc 163 05:45 | Tiếp sóng Bản tin buổi sáng 06:00 | Chuyện khó đỡ 73 07:00 | 2 ngày 1 đêm 37 08:00 | Phim tài liệu: Kỳ tích kiến trúc của loài…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 22-06-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 22-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:30 | Phim tài liệu: Kỳ tích kiến trúc của loài vật 5 01:00 | Phim truyện HK: Hàn sơn tiềm long 9,10 02:30 | 2 ngày 1 đêm 36 03:15 | Phim truyện HQ: Tình yêu trong mơ 17 04:00 | Sao thế giới 101 04:20 | Phim tài liệu: Kỳ tích kiến trúc của loài vật 5 04:45 | Tìm kiếm tài năng Anh quốc 2016 14 05:45 | Tiếp sóng Bản tin buổi sáng 06:00 | Kiến tạo nhịp cầu –…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 21-06-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 21-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:30 | Phim tài liệu: Kỳ tích kiến trúc của loài vật 5 01:00 | Phim truyện HK: Hàn sơn tiềm long 9,10 02:30 | 2 ngày 1 đêm 36 03:15 | Phim truyện HQ: Tình yêu trong mơ 17 04:00 | Sao thế giới 101 04:20 | Phim tài liệu: Kỳ tích kiến trúc của loài vật 5 04:45 | Tìm kiếm tài năng Anh quốc 2016 14 05:45 | Tiếp sóng Bản tin buổi sáng 06:00 | Kiến tạo nhịp cầu –…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 20-06-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 20-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:30 | Sao thế giới 101 01:00 | Phim truyện HK: Hàn sơn tiềm long 7,8 02:30 | Tìm kiếm tài năng Anh Quốc 2016 14 03:15 | Phim truyện HQ: Tình yêu trong mơ 16 04:00 | 2 ngày 1 đêm 36 04:45 | Chuyện khó đỡ 73 05:45 | Tiếp sóng Bản tin buổi sáng 06:00 | 2 ngày 1 đêm 36 07:00 | Kpop chọn lọc 163 08:00 | Sao thế giới 101 08:30 | Phim tài liệu: Kỳ tích kiến…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 19-06-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 19-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:30 | Sao và sự kiện 261 01:00 | Phim truyện HK: Hàn sơn tiềm long 5,6 02:30 | 2 ngày 1 đêm 36 03:15 | Phim truyện HQ: Tình yêu trong mơ 15 04:00 | Chuyện khó đỡ 73 04:45 | Kpop chọn lọc 163 05:45 | Tiếp sóng Bản tin buổi sáng 06:00 | Tìm kiếm tài năng Anh quốc 2016 14 07:00 | Chuyện khó đỡ 73 08:00 | Muôn màu sắc Việt 25 08:30 | Kiến tạo nhịp cầu –…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 18-06-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 18-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:30 | Giải trí HQ (56T): Sao âm nhạc – 43 01:00 | Giải trí HQ: 2 ngày 1 đêm – 36 01:45 | Giải trí HQ : Kpop chọn lọc – 163 02:30 | Giải trí HQ (116T): Chuyện khó đỡ – 73 03:15 | Giải trí Anh (21T): Tìm kiếm tài năng Anh quốc 2016 – 14 04:45 | Giải trí VN : Sao và sự kiện – 261 05:05 | Phim tài liệu HQ (6T): Kỳ tích kiến trúc của loài…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 17-06-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 17-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:30 | Giải tríMỹ: Sao thế giới – 100 01:00 | Giải trí HQ : Kpop chọn lọc – 162 01:45 | Giải trí HQ (56T): Sao âm nhạc – 43 02:10 | Phim tài liệu HQ (12T): Sợi mì và những huyền thoại – 5 02:30 | Giải trí Anh (21T): Tìm kiếm tài năng Anh quốc 2016 – 14 03:15 | Phim truyện HQ (25T): Tình yêu trong mơ – 14 04:00 | Phim tài liệu HQ (6T): Kỳ tích kiến trúc…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 15-06-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 15-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 01:00 | Phim truyện HK (30T): Hàn sơn tiềm long – 1,2 02:30 | Giải trí HQ (56T): Sao âm nhạc – 42 03:00 | Giải trí VN: Sao và sự kiện – 260 03:15 | Phim truyện HQ (25T): Tình yêu trong mơ – 12 04:00 | Giải trí HQ : Kpop chọn lọc – 162 04:45 | Giải trí HQ (56T): Sao âm nhạc – 42 05:05 | Giải trí Mỹ: Sao thế giới – 100 05:45 | Thời sự VN :…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 14-06-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 14-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:30 | Giải trí HQ (6T): Kỳ tích kiến trúc của loài vật – 4 01:00 | Phim truyện HK (25T): Thám tử lừng danh – 24,25 02:30 | Giải trí HQ (52T): 2 ngày 1 đêm – 35 03:15 | Phim truyện HQ (25T): Tình yêu trong mơ – 11 04:00 | Giải trí Mỹ: Sao thế giới – 100 04:20 | Giải trí HQ (6T): Kỳ tích kiến trúc của loài vật – 4 04:45 | Giải trí Anh (21T): Tìm kiếm…

Xem Them