Lịch phát sóng HTV2 ngày 18-10-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 18-10-2017

00g30 | Giải trí Malaysia: Khám phá Malaysia cùng Martin Yan 01g00 | Phim truyện HK (21T): Hoạn hải kỳ quan 02g30 | Giải trí Mỹ (40T): Tìm kiếm tài năng Mỹ 03g15 | Phim truyện HQ (30T): Bóng hồng nam học phủ 04g00 | Giải trí HQ (52T): 2 ngày 1 đêm 04g45 | Giải trí HQ (116T): Chuyện khó đỡ 05g45 | Thời sự VN: Tiếp sóng Bản tin buổi sáng 06g30 | Giải trí Mỹ: Sao thế giới 07g00 | Giải trí Mỹ (40T): Tìm kiếm tài…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 17-10-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 17-10-2017

00g30 | Giải trí VN: Sao và sự kiện 01g00 | Phim truyện HK (21T): Hoạn hải kỳ quan 02g30 | Giải trí HQ (52T): 2 ngày 1 đêm 03g15 | Phim truyện HQ (30T): Bóng hồng nam học phủ 04g00 | Giải trí HQ (116T): Chuyện khó đỡ 04g45 | Giải trí HQ: Kpop chọn lọc 05g45 | Thời sự VN: Tiếp sóng Bản tin buổi sáng 06g30 | Giải trí VN: Sao và sự kiện 07g00 | Giải trí HQ: Kpop chọn lọc 08g00 | Giải trí Mỹ:…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 16-10-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 16-10-2017

00:30 | Giải trí VN : Sao và sự kiện – 278 01:00 | Phim truyện HK (21T): Hoạn hải kỳ quan – 15,16 02:30 | Giải trí HQ (52T): 2 ngày 1 đêm – 1 03:15 | Phim truyện HQ (30T): Bóng hồng nam học phủ – 9 04:00 | Giải trí HQ (116T): Chuyện khó đỡ – 90 04:45 | Giải trí HQ : Kpop chọn lọc – 180 05:45 | Thời sự VN : Tiếp sóng Bản tin buổi sáng – 06:30 | Giải trí Malaysia (13T):…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 15-10-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 15-10-2017

00g30 | Giải trí Malaysia: Khám phá Malasysia cùng Martin Yan 01g00 | Giải trí HQ (116T): Chuyện khó đỡ 01g45 | Giải trí HQ (56T): Sao âm nhạc 02g10 | Giải trí HQ (12T): Trà mã huyền bí 02g30 | Giải trí Mỹ (40T): Tìm kiếm tài năng Mỹ 03g15 | Phim truyện HQ (30T): Bóng hồng nam học phủ 04g00 | Giải trí HQ: Congo – Di sản cuối cùng của hành tinh xanh 04g20 | Giải trí HQ (56T): Sao âm nhạc 04g45 | Giải trí HQ:…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 14-10-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 14-10-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:30 | Giải trí Malaysia: Khám phá Malasysia cùng Martin Yan – 2 01:00 | Giải trí HQ (116T): Chuyện khó đỡ – 90 01:45 | Giải trí HQ (56T): Sao âm nhạc – 4 02:10 | Giải trí HQ (12T): Trà mã huyền bí – 10 02:30 | Giải trí Mỹ (40T): Tìm kiếm tài năng Mỹ – 25 03:15 | Phim truyện HQ (30T): Bóng hồng nam học phủ – 8 04:00 | Giải trí HQ: Congo – Di sản cuối cùng…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 13-10-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 13-10-2017

01g00 | Phim truyện HK (21T): Hoạn hải kỳ quan 02g30 | Giải trí Malaysia (13T): Khám phá Malaysia cùng Martin Yan 03g00 | Giải trí VN: Sao và sự kiện 03g15 | Phim truyện HQ (30T): Bóng hồng nam học phủ 04g00 | Giải trí HQ: Kpop chọn lọc 04g45 | Giải trí Mỹ: Sao thế giới 05g05 | Giải trí HQ (56T): Sao âm nhạc 05g45 | Thời sự VN: Tiếp sóng Bản tin buổi sáng 06g30 | Giải trí HQ: Sao âm nhạc 07g00 | Giải trí…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 12-10-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 12-10-2017

01:00 | Phim truyện HK (21T): Hoạn hải kỳ quan – 11,12 02:30 | Giải trí Malaysia (13T): Khám phá Malaysia cùng Martin Yan – 2 03:00 | Giải trí VN: Sao và sự kiện – 277 03:15 | Phim truyện HQ (30T): Bóng hồng nam học phủ – 6 04:00 | Giải trí HQ : Kpop chọn lọc – 179 04:45 | Giải trí Mỹ: Sao thế giới – 117 05:05 | Giải trí HQ (56T): Sao âm nhạc – 3 05:45 | Thời sự VN : Tiếp sóng…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 11-10-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 11-10-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:30 | Giải trí HQ (8T): Congo – Di sản cuối cùng của hanh tinh xanh – 5 01:00 | Phim truyện HK (21T): Hoạn hải kỳ quan – 9,10 02:30 | Giải trí HQ (52T): 2 ngày 1 đêm – 52 03:15 | Phim truyện HQ (30T): Bóng hồng nam học phủ – 5 04:00 | Giải trí Mỹ: Sao thế giới – 117 04:20 | Giải trí Malaysia (13T): Khám phá Malaysia cùng Martin Yan – 2 04:45 | Giải trí Mỹ…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 10-10-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 10-10-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:30 | Giải trí Malaysia: Khám phá Malaysia cùng Martin Yan – 2 01:00 | Phim truyện HK (21T): Hoạn hải kỳ quan – 7,8 02:30 | Giải trí Mỹ (40T): Tìm kiếm tài năng Mỹ – 23 03:15 | Phim truyện HQ (30T): Bóng hồng nam học phủ – 4 04:00 | Giải trí HQ (52T): 2 ngày 1 đêm – 52 04:45 | Giải trí HQ (116T): Chuyện khó đỡ – 89 05:45 | Thời sự VN : Tiếp sóng Bản tin…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 08-10-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 08-10-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:30 | Giải trí HQ (56T): Sao âm nhạc – 3 01:00 | Giải trí HQ: 2 ngày 1 đêm – 52 01:45 | Giải trí HQ : Kpop chọn lọc – 179 02:30 | Giải trí HQ (116T): Chuyện khó đỡ – 89 03:15 | Giải trí Mỹ (40T): Tìm kiếm tài năng Mỹ – 24 04:45 | Giải trí VN: Sao và sự kiện – 277 05:05 | Giải trí Malaysia : Khám phá Malaysia cùng Martin Yan – 2 05:45 |…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 07-10-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 07-10-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:30 | Giải trí Malaysia: Khám phá Malasysia cùng Martin Yan – 1 01:00 | Giải trí HQ (116T): Chuyện khó đỡ – 89 01:45 | Giải trí HQ (56T): Sao âm nhạc – 3 02:10 | Phim tài liệu HQ (12T): Trà mã huyền bí – 9 02:30 | Giải trí Mỹ (40T): Tìm kiếm tài năng Mỹ – 23 03:15 | Phim truyện HQ (30T): Bóng hồng nam học phủ – 2 04:00 | Phim tài liệu HQ: Congo – Di sản…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 06-10-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 06-10-2017

01g00 | Phim truyện HK (21T): Hoạn hải kỳ quan 02g30 | Giải trí Malaysia: Khám phá Malaysia cùng Martin Yan 03g00 | Giải trí VN: Sao và sự kiện 03g15 | Phim truyện HQ (36T): Anh hùng thời đại 04g00 | Giải trí HQ: Kpop chọn lọc 04g45 | Giải trí Mỹ: Sao thế giới 05g05 | Giải trí HQ (56T): Sao âm nhạc 05g45 | Thời sự VN: Tiếp sóng Bản tin buổi sáng 06g30 | Giải trí HQ: Sao âm nhạc 07g00 | Giải trí HQ (52T):…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 05-10-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 05-10-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 01:00 | Phim truyện HK (21T): Hoạn hải kỳ quan – 1,2 02:30 | Giải trí Malaysia: Khám phá Malaysia cùng Martin Yan – 1 03:00 | Giải trí VN: Sao và sự kiện – 276 03:15 | Phim truyện HQ (36T): Anh hùng thời đại – 36 04:00 | Giải trí HQ : Kpop chọn lọc – 178 04:45 | Giải trí Mỹ: Sao thế giới – 116 05:05 | Giải trí HQ (56T): Sao âm nhạc – 2 05:45 | Thời sự…

Xem Them