Lịch phát sóng HTV2 ngày 30-03-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 30-03-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 01:00 | Phim truyện HK (32T): Người kế nghiệp 01:45 | Phim truyện HQ (90T): Định mệnh hoán đổi 02:30 | Giải trí HQ (56T): Sao âm nhạc 03:15 | Phim truyện HK (30T): Vòng xoáy thiện ác 04:00 | Giải trí HQ : Kpop chọn lọc 04:45 | Giải trí HQ (56T): Sao âm nhạc 05:45 | Thời sự VN : Tiếp sóng Bản tin buổi sáng 06:00 | Giải trí HQ : Kpop chọn lọc 07:00 | Giải trí VN (23T): Con…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 29-03-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 29-03-2017

THỜI GIANTÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:30 | Giải trí HQ (12T): Trà mã huyền bí 01:00 | Phim truyện HK (32T): Người kế nghiệp 01:45 | Phim truyện HQ (90T): Định mệnh hoán đổi 02:30 | Giải trí HQ (52T): 2 ngày 1 đêm 03:15 | Phim truyện HK (30T): Vòng xoáy thiện ác 04:00 | Giải trí Mỹ: Sao thế giới 04:20 | Giải trí HQ (12T): Trà mã huyền bí 04:45 | Giải trí Anh (21T): Tìm kiếm tài năng Anh Quốc 2016 05:45 | Thời sự VN :…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 28-03-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 28-03-2017

THỜI GIANTÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:30 | Giải trí Mỹ : Sao thế giới 01:00 | Phim truyện HK (32T): Người kế nghiệp 01:45 | Phim truyện HQ (90T): Định mệnh hoán đổi 02:30 | Giải trí Anh (21T): Tìm kiếm tài năng Anh Quốc 2016 03:15 | Phim truyện HK (30T): Vòng xoáy thiện ác 04:00 | Giải trí HQ (52T): 2 ngày 1 đêm 04:45 | Giải trí VN (23T): Con đến từ hành tinh nào? 05:45 | Thời sự VN : Tiếp sóng Bản tin buổi sáng 06:00…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 27-03-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 27-03-2017

THỜI GIANTÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:30 | Giải trí VN : Sao và sự kiện 01:00 | Phim truyện HK (32T): Người kế nghiệp 01:45 | Phim truyện HQ (90T): Định mệnh hoán đổi 02:30 | Giải trí VN (23T): Con đến từ hành tinh nào? 03:15 | Phim truyện HK (30T): Vòng xoáy thiện ác 04:00 | Giải trí HQ (116T): Chuyện khó đỡ 04:45 | Giải trí HQ : Kpop chọn lọc 05:45 | Thời sự VN : Tiếp sóng Bản tin buổi sáng 06:00 | Giải trí Anh…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 26-03-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 26-03-2017

00:30|Giải trí HQ (56T): Sao âm nhạc 01:00|Phim truyện HK (32T): Người kế nghiệp 01:45|Giải trí HQ (52T): 2 ngày 1 đêm 02:30|Giải trí HQ (116T): Chuyện khó đỡ 03:15|Giải trí Anh (21T): Tìm kiếm tài năng Anh Quốc 2016 04:45|Giải trí VN : Sao và sự kiện 05:05|CT Tài liệu HQ (12T): Trà mã huyền bí 05:45|Thời sự VN : Tiếp sóng Bản tin buổi sáng 06:00|Giải trí HQ (52T): 2 ngày 1 đêm 07:00|Giải trí HQ : Kpop chọn lọc 08:00|Giải trí HQ (116T): Chuyện khó đỡ 08:50|Giải…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 25-03-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 25-03-2017

00:00|An toàn giao thông TP 00:30|Khoa học công nghệ 01:00|Chương trình tổng hợp 01:20|Chương trình VHNTTG 01:50|Bản tin thời sự tổng hợp 02:15|Chương trình văn nghệ 03:00|Chương trình thiếu nhi 03:25|Thông tin công cộng 03:55|Phóng sự tài liệu 04:25|Chuyện nhỏ mà không nhỏ Kết nối người và việc 04:50|Thể thao tổng hợp 05:20|Chương trình ca nhạc 06:05|Chương trình 60 giây 06:35|Thể thao tổng hợp 07:00|Bản tin buổi sáng-HTV9 07:15|An toàn giao thông TP 07:45|Chương trình 60 giây 08:15|Khoa học công nghệ 08:45|Sống và trò chuyện 09:15|Bản tin công thương 09:40|Chương…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 24-03-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 24-03-2017

05:45 Bản tin buổi sáng 06:00 Chuyện khó đỡ 07:00 2 ngày 1 đêm 08:00 Trà mã huyền bí 08:30 Sao và sự kiện 09:00 Tái đắc hữu tình nhân Tập 11 | Phim HK 10:00 Sao thế giới 11:00 Định mệnh hoán đổi Tập 34 | Phim HQ 11:45 Điều ước cho em Tập 74 | Phim HQ 12:45 Vòng xoáy thiện ác Tập 9 | Phim HK 13:45 Bản tin buổi trưa 14:00 Người kế nghiệp Tập 20 | Phim HK 15:15 Kpop chọn lọc 16:30 Vua trò…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 22-03-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 22-03-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00g30 | Giải trí Mỹ (104T): Sao thế giới 01g00 | Phim truyện HK (32T): Người kế nghiệp 01g45 | Phim truyện HQ (90T): Định mệnh hoán đổi 02g30 | Giải trí Anh (21T): Tìm kiếm tài năng Anh Quốc 2016 03g15 | Phim truyện HK (30T): Vòng xoáy thiện ác 04g00 | Giải trí HQ (52T): 2 ngày 1 đêm 04g45 | Giải trí VN (23T): Con đến từ hành tinh nào? 05g45 | Thời sự VN: Tiếp sóng Bản tin buổi sáng…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 21-03-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 21-03-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00g30 | Giải trí VN: Sao và sự kiện 01g00 | Phim truyện HK (32T): Người kế nghiệp 01g45 | Phim truyện HQ (90T): Định mệnh hoán đổi 02g30 | Giải trí VN (23T): Con đến từ hành tinh nào? 03g15 | Phim truyện HK (30T): Vòng xoáy thiện ác 04g00 | Giải trí HQ (116T): Chuyện khó đỡ 04g45 | Giải trí HQ: Kpop chọn lọc 05g45 | Thời sự VN: Tiếp sóng Bản tin buổi sáng 06g00 | Giải trí HQ (52T):…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 19-03-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 19-03-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:30 | Giải trí HQ (56T): Sao âm nhạc – Tập 36 01:00 | Phim truyện HK (32T): Người kế nghiệp – Tập 14 01:45 | Giải trí HQ (52T): 2 ngày 1 đêm – Tập 23 02:30 | Giải trí HQ (116T): Chuyện khó đỡ – Tập 60 03:15 | Giải trí HQ : Kpop chọn lọc – Tập 150 04:45 | Giải trí VN : Sao và sự kiện – Tập 248 05:05 | CT Tài liệu HQ (12T): Trà mã huyền…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 18-03-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 18-03-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:30 | Giải trí Mỹ (104T): Sao thế giới – Tập 87 01:00 | Phim truyện HK (32T): Người kế nghiệp – Tập 13 01:45 | Phim truyện HQ (90T): Định mệnh hoán đổi – Tập 80 02:30 | CT tài liệu HQ (10T): Amur kỳ bí – Tập 10 02:50 | Giải trí VN : Sao và sự kiện – Tập 248 03:15 | Giải trí HQ (116T): Chuyện khó đỡ – Tập 60 04:00 | Giải trí VN (20T): Con đến từ…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 17-03-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 17-03-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:30 | CT tài liệu HQ (10T): Amur kỳ bí – Tập 10 01:00 | Phim truyện HK (32T): Người kế nghiệp – Tập 12 01:45 | Phim truyện HQ (90T): Định mệnh hoán đổi – Tập 79 02:30 | Giải trí HQ : Kpop chọn lọc – Tập 149 03:15 | Phim truyện HK (30T): Vòng xoáy thiện ác – Tập 4 04:00 | Giải trí HQ (116T): Chuyện khó đỡ – Tập 59 04:45 | Giải trí HQ : Kpop chọn lọc…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 16-03-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 16-03-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 01:00 | Phim truyện HK (32T): Người kế nghiệp – Tập 11 01:45 | Phim truyện HQ (90T): Định mệnh hoán đổi – Tập 78 02:30 | Giải trí HQ (56T): Sao âm nhạc – Tập 35,36 03:15 | Phim truyện HK (30T): Vòng xoáy thiện ác – Tập 3 04:00 | Giải trí HQ : Kpop chọn lọc – Tập 149 04:45 | Giải trí HQ (56T): Sao âm nhạc – Tập 35,36 05:45 | Thời sự VN : Tiếp sóng Bản tin…

Xem Them