Lịch phát sóng HTV2 ngày 25-05-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 25-05-2017

01:00 | Phim truyện HK: Hình cảnh – Tập 26,27 02:30 | Giải trí HQ: Sao âm nhạc – Tập 39 03:00 | Giải trí VN: Sao và sự kiện – Tập 257 03:15 | Phim truyện HQ: Mỹ nam kế – Tập 18 04:00 | Giải trí HQ : Kpop chọn lọc – Tập 159 04:45 | Giải trí HQ: Sao âm nhạc – Tập 39 05:05 | Giải trí Mỹ: Sao thế giới – Tập 97 05:45 | Thời sự VN : Tiếp sóng Bản tin buổi sáng…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 24-05-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 24-05-2017

THỜI GIANTÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:30 | Phim tài liệu HQ: Kỳ tích kiến trúc của loài vật – Tập 1 01:00 | Phim truyện HK: Hình cảnh – Tập 24,25 02:30 | Giải trí HQ: 2 ngày 1 đêm – Tập 32 03:15 | Phim truyện HQ: Mỹ nam kế – Tập 17 04:00 | Giải trí Mỹ: Sao thế giới – Tập 97 04:20 | Phim tài liệu HQ: Kỳ tích kiến trúc của loài vật – Tập 1 04:45 | Giải trí Anh: Tìm kiếm tài năng Anh…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 23-05-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 23-05-2017

THỜI GIANTÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:30 | Giải trí Mỹ: Sao thế giới – Tập 97 01:00 | Phim truyện HK: Hình cảnh – Tập 22,23 02:30 | Giải trí Anh: Tìm kiếm tài năng Anh quốc 2016 – Tập 10 03:15 | Phim truyện HQ: Mỹ nam kế – Tập 16 04:00 | Giải trí HQ: 2 ngày 1 đêm – Tập 32 04:45 | Giải trí VN: Con đến từ hành tinh nào? – Tập đặc biệt 1 05:45 | Thời sự VN : Tiếp sóng Bản tin buổi…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 22-05-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 22-05-2017

THỜI GIANTÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:30 | Giải trí VN : Sao và sự kiện – Tập 257 01:00 | Phim truyện HK: Hình cảnh – Tập 20,21 02:30 | Giải trí VN: Con đến từ hành tinh nào? – Tập đặc biệt 1 03:15 | Phim truyện HQ: Mỹ nam kế – Tập 15 04:00 | Giải trí HQ: Chuyện khó đỡ – Tập 69 04:45 | Giải trí HQ : Kpop chọn lọc – Tập 159 05:45 | Thời sự VN : Tiếp sóng Bản tin buổi sáng 06:00…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 21-05-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 21-05-2017

THỜI GIANTÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:30 | Sao âm nhạc 01:00 | Con đến từ hành tinh nào? 01:45 | 2 ngày 1 đêm 02:30 | Chuyện khó đỡ 03:15 | Tìm kiếm tài năng Anh quốc 2016 04:45 | Sao và sự kiện 05:05 | Kỳ tích kiến trúc của loài vật 05:45 | Thời sự VN : Tiếp sóng Bản tin buổi sáng 06:00 | Giải trí HQ: 2 ngày 1 đêm – Tập 32 07:00 | Giải trí HQ : Kpop chọn lọc – Tập 158 08:00 |…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 20-05-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 20-05-2017

THỜI GIANTÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:30 | Giải tríMỹ: Sao thế giới – Tập 96 01:00 | Giải trí HQ : Kpop chọn lọc – Tập 158 01:45 | Giải trí HQ: Sao âm nhạc – Tập 39 02:10 | Phim tài liệu HQ: Sợi mì và những huyền thoại – Tập 1 02:30 | Giải trí Anh: Tìm kiếm tài năng Anh quốc 2016 – Tập 10 03:15 | Phim truyện HQ: Mỹ nam kế – Tập 14 04:00 | Giải trí VN: Con đến từ hành tinh nào? –…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 19-05-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 19-05-2017

THỜI GIANTÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:30 | Phim tài liệu HQ: Sợi mì và những huyền thoại – Tập 1 01:00 | Phim truyện HK: Hình cảnh – Tập 18,19 02:30 | Giải trí HQ : Kpop chọn lọc – Tập 158 03:15 | Phim truyện HQ: Mỹ nam kế – Tập 13 04:00 | Giải trí Anh: Tìm kiếm tài năng Anh quốc 2016 – Tập 9 04:45 | Giải trí HQ: Kpop chọn lọc – Tập 158 05:45 | Thời sự VN : Tiếp sóng Bản tin buổi sáng…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 18-05-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 18-05-2017

THỜI GIANTÊN CHƯƠNG TRÌNH 01:00 | Phim truyện HK: Hình cảnh – Tập 16,17 02:30 | Giải trí HQ: Sao âm nhạc – Tập 38 03:00 | Giải trí VN: Sao và sự kiện – Tập 256 03:15 | Phim truyện HQ: Mỹ nam kế – Tập 12 04:00 | Giải trí HQ : Kpop chọn lọc – Tập 158 04:45 | Giải trí HQ: Sao âm nhạc – Tập 38 05:05 | Giải trí Mỹ: Sao thế giới – Tập 96 05:45 | Thời sự VN : Tiếp sóng…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 17-05-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 17-05-2017

THỜI GIANTÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:30 | Giải trí HQ: Trà mã huyền bí – Tập 12 01:00 | Phim truyện HK: Hình cảnh – Tập 14,15 02:30 | Giải trí HQ: 2 ngày 1 đêm – Tập 31 03:15 | Phim truyện HQ: Mỹ nam kế – Tập 11 04:00 | Giải trí Mỹ: Sao thế giới – Tập 96 04:20 | Phim tài liệu HQ: Trà mã huyền bí – Tập 12 04:45 | Giải trí Anh: Tìm kiếm tài năng Anh quốc 2016 – Tập 9 05:45 |…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 16-05-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 16-05-2017

00:30 | Giải trí Mỹ: Sao thế giới – Tập 96 01:00 | Phim truyện HK: Hình cảnh – Tập 12,13 02:30 | Giải trí Anh: Tìm kiếm tài năng Anh quốc 2016 – Tập 9 03:15 | Phim truyện HQ: Mỹ nam kế – Tập 10 04:00 | Giải trí HQ: 2 ngày 1 đêm – Tập 31 04:45 | Giải trí VN: Con đến từ hành tinh nào? – Tập 20 05:45 | Thời sự VN : Tiếp sóng Bản tin buổi sáng 06:00 | Giải trí HQ:…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 15-05-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 15-05-2017

THỜI GIANTÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:30 | Giải trí VN : Sao và sự kiện – Tập 256 01:00 | Phim truyện HK: Hình cảnh – Tập 10,11 02:30 | Giải trí VN: Con đến từ hành tinh nào? – Tập 20 03:15 | Phim truyện HQ: Mỹ nam kế – Tập 9 04:00 | Giải trí HQ: Chuyện khó đỡ – Tập 68 04:45 | Giải trí HQ : Kpop chọn lọc – Tập 158 05:45 | Thời sự VN : Tiếp sóng Bản tin buổi sáng 06:00 | Giải…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 14-05-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 14-05-2017

00g30 | Giải trí Mỹ: Sao thế giới 01g00 | Giải trí HQ: Kpop chọn lọc 01g45 | Giải trí HQ: Sao âm nhạc 02g10 | Phim tài liệu HQ: Congo – Di sản cuối cùng của hành tinh xanh 02g30 | Giải trí Anh: Tìm kiếm tài năng Anh quốc 2016 03g15 | Phim truyện HQ: Mỹ nam kế 04g00 | Giải trí VN: Con đến từ hành tinh nào? 04g45 | Giải trí HQ: 2 ngày 1 đêm 05g45 | Thời sự VN: Tiếp sóng Bản tin buổi…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV2 ngày 13-05-2017

Lịch phát sóng HTV2 ngày 13-05-2017

00g30 | Phim tài liệu HQ: Congo – Di sản cuối cùng của hành tinh xanh 01g00 | Phim truyện HK: Hình cảnh 02g30 | Giải trí HQ: Kpop chọn lọc 03g15 | Phim truyện HQ: Mỹ nam kế 04g00 | Giải trí Anh: Tìm kiếm tài năng Anh quốc 2016 04g45 | Giải trí HQ: Kpop chọn lọc 05g45 | Thời sự VN: Tiếp sóng Bản tin buổi sáng 06g00 | Giải trí Mỹ: Sao thế giới 06g30 | Phim tài liệu HQ: Trà mã huyền bí 07g00 |…

Xem Them