Lịch phát sóng HTV1 ngày 27-06-2017

Lịch phát sóng HTV1 ngày 27-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | An toàn giao thông TP 00:30 | Khoa học công nghệ 01:00 | Chương trình tổng hợp 01:20 | Chương trình VHNTTG 01:50 | Bản tin thời sự tổng hợp 02:15 | Chương trình văn nghệ 03:00 | Chương trình thiếu nhi 03:25 | Thông tin công cộng 03:40 | Rao vặt 03:55 | Phóng sự tài liệu 04:25 | Chuyện nhỏ mà không nhỏ Kết nối người và việc 04:50 | Thể thao tổng hợp 05:20 | Chương trình ca nhạc…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV1 ngày 26-06-2017

Lịch phát sóng HTV1 ngày 26-06-2017

00g00 | An toàn giao thông TP 00g30 | Khoa học công nghệ: Nghệ thuật điêu khắc 01g00 | Chương trình tổng hợp 01g20 | Chương trình VHNTTG 01g50 | Bản tin thời sự tổng hợp 02g15 | Chương trình văn nghệ 03g00 | Chương trình thiếu nhi 03g25 | Cơ hội cho bệnh nhân nghèo 03g55 | Toàn dân phòng cháy chữa cháy 04g25 | Bật mí phim truyền hình 04g50 | Thể thao tổng hợp 05g20 | Chương trình ca nhạc 06g05 | Chương trình 60 giây 06g35…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV1 ngày 25-06-2017

Lịch phát sóng HTV1 ngày 25-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00g00 | An toàn giao thông TP 00g30 | Khoa học công nghệ: Các loài muỗi 01g00 | Chương trình tổng hợp 01g20 | Chương trình VHNTTG 01g50 | Bản tin thời sự tổng hợp 02g15 | Chương trình văn nghệ 03g00 | Chương trình thiếu nhi 03g25 | Thông tin y tế 03g55 | Phóng sự tài liệu: Sư đoàn bộ binh 5 – Hào khí miền Đông – Tập 4 04g25 | Doanh nhân và cuộc sống 04g50 | Thể thao tổng…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV1 ngày 24-06-2017

Lịch phát sóng HTV1 ngày 24-06-2017

THỜI GIANTÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | An toàn giao thông TP 00:30 | Khoa học công nghệ: Hội chứng Sjogren 01:00 | Chương trình tổng hợp 01:20 | Chương trình VHNTTG 01:50 | Bản tin thời sự tổng hợp 02:15 | Chương trình văn nghệ 03:00 | Chương trình thiếu nhi 03:25 | Thông tin công cộng 03:40 | Rao vặt 03:55 | Phóng sự tài liệu: Sư đoàn bộ binh 5 – Hào khí miền Đông – Tập 03 04:25 | Chuyện nhỏ mà không nhỏ Kết nối người…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV1 ngày 23-06-2017

Lịch phát sóng HTV1 ngày 23-06-2017

00:00 | An toàn giao thông TP 00:30 | Khoa học công nghệ: Gấu Koala và rừng bạch đàn – Tập 02 01:00 | Chương trình tổng hợp 01:20 | Chương trình VHNTTG 01:50 | Bản tin thời sự tổng hợp 02:15 | Chương trình văn nghệ 03:00 | Chương trình thiếu nhi 03:25 | Thông tin y tế 03:40 | Rao vặt 03:55 | Phóng sự tài liệu: Sư đoàn bộ binh 5 – Hào khí miền Đông – Tập 02 04:25 | Phóng sự 04:50 | Thể thao…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV1 ngày 22-06-2017

Lịch phát sóng HTV1 ngày 22-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00g00 | An toàn giao thông TP 00g30 | Khoa học công nghệ: Gấu Koala và rừng bạch đàn – Tập 1 01g00 | Chương trình tổng hợp 01g20 | Chương trình VHNTTG 01g50 | Bản tin thời sự tổng hợp 02g15 | Chương trình văn nghệ 03g00 | Chương trình thiếu nhi 03g55 | Phóng sự tài liệu: Sư đoàn bộ binh 5 – Hào khí miền Đông – Tập 1 04g25 | Phóng sự 04g50 | Thể thao tổng hợp 05g20 |…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV1 ngày 21-06-2017

Lịch phát sóng HTV1 ngày 21-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00g00 | An toàn giao thông TP 00g30 | Khoa học công nghệ: Điều kỳ diệu lớp màng tế bào 01g00 | Chương trình tổng hợp 01g20 | Chương trình VHNTTG 01g50 | Bản tin thời sự tổng hợp 02g15 | Chương trình văn nghệ 03g00 | Chương trình thiếu nhi 03g55 | Phóng sự tài liệu: Bến Tre – Cuộc hành trình thế kỷ – Tập 5 04g25 | Phóng sự 04g50 | Thể thao tổng hợp 05g20 | Chương trình ca nhạc…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV1 ngày 20-06-2017

Lịch phát sóng HTV1 ngày 20-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00g00 | An toàn giao thông TP 00g30 | Khoa học công nghệ: Đầu tư cho hệ thống miễn dịch cơ thể 01g00 | Chương trình tổng hợp 01g20 | Chương trình VHNTTG 01g50 | Bản tin thời sự tổng hợp 02g15 | Chương trình văn nghệ 03g00 | Chương trình thiếu nhi 03g55 | Phóng sự tài liệu: Bến Tre – Cuộc hành trình thế kỷ – Tập 4 04g25 | Chuyện nhỏ mà không nhỏ – Kết nối người và việc 04g50…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV1 ngày 19-06-2017

Lịch phát sóng HTV1 ngày 19-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | An toàn giao thông TP 00:30 | Khoa học công nghệ 01:00 | Chương trình tổng hợp 01:20 | Chương trình VHNTTG 01:50 | Bản tin thời sự tổng hợp 02:15 | Chương trình văn nghệ 03:00 | Chương trình thiếu nhi 03:25 | Thông tin công cộng 03:40 | Rao vặt 03:55 | Toàn dân phòng cháy chữa cháy 04:25 | Bật mí phim truyền hình 04:50 | Thể thao tổng hợp 05:20 | Chương trình ca nhạc Lịch phát sóng…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV1 ngày 18-06-2017

Lịch phát sóng HTV1 ngày 18-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | An toàn giao thông TP 00:30 | Khoa học công nghệ 01:00 | Chương trình tổng hợp 01:20 | Chương trình VHNTTG 01:50 | Bản tin thời sự tổng hợp 02:15 | Chương trình văn nghệ 03:00 | Chương trình thiếu nhi 03:25 | Thông tin y tế 03:40 | Rao vặt 03:55 | Phóng sự tài liệu 04:25 | Phóng sự 04:50 | Thể thao tổng hợp 05:20 | Chương trình ca nhạc 05:55 | Kênh hiệu HTV1 06:05 | Chương…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV1 ngày 17-06-2017

Lịch phát sóng HTV1 ngày 17-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | An toàn giao thông TP 00:30 | Khoa học công nghệ 01:00 | Chương trình tổng hợp 01:20 | Chương trình VHNTTG 01:50 | Bản tin thời sự tổng hợp 02:15 | Chương trình văn nghệ 03:00 | Chương trình thiếu nhi 03:25 | Thông tin công cộng 03:40 | Rao vặt 03:55 | Phóng sự tài liệu 04:25 | Chuyện nhỏ mà không nhỏ Kết nối người và việc 04:50 | Thể thao tổng hợp 05:20 | Chương trình ca nhạc…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV1 ngày 15-06-2017

Lịch phát sóng HTV1 ngày 15-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | An toàn giao thông TP 00:30 | Khoa học công nghệ 01:00 | Chương trình tổng hợp 01:20 | Chương trình VHNTTG 01:50 | Bản tin thời sự tổng hợp 02:15 | Chương trình văn nghệ 03:00 | Chương trình thiếu nhi 03:25 | Thông tin công cộng 03:40 | Rao vặt 03:55 | Phóng sự tài liệu 04:25 | Phóng sự 04:50 | Thể thao tổng hợp 05:20 | Chương trình ca nhạc 05:55 | Kênh hiệu HTV1 06:05 | Chương…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV1 ngày 14-06-2017

Lịch phát sóng HTV1 ngày 14-06-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | An toàn giao thông TP 00:30 | Khoa học công nghệ 01:00 | Chương trình tổng hợp 01:20 | Chương trình VHNTTG 01:50 | Bản tin thời sự tổng hợp 02:15 | Chương trình văn nghệ 03:00 | Chương trình thiếu nhi 03:25 | Thông tin công cộng 03:40 | Rao vặt 03:55 | Phóng sự tài liệu 04:25 | Phóng sự 04:50 | Thể thao tổng hợp 05:20 | Chương trình ca nhạc 05:55 | Kênh hiệu HTV1 06:05 | Chương…

Xem Them