Lịch phát sóng HTV7 ngày 15-03-2017

Lịch phát sóng HTV7 ngày 15-03-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:30 | Tạp chí giao bóng 01:00 | Chuyển động kinh doanh 01:30 | Chiếu phim :PTVN: Tình như vô hình 02:15 | Sống xanh :Nước sạch cho nhân dân thành phố 02:30 | Chiếu phim :PTVN: Mơ hoang 03:15 | Cà phê khởi nghiệp 03:40 | Du lịch vòng quanh thế giới 05:05 | Thể dục Aerobic 05:30 | Câu lạc bộ thể thao 06:00 | Mua gì, ở đâu ? 06:15 | Từ nhà ra phố 06:30 | Chương trình 60 giây…

Xem Them

Lịch phát sóng HTV9 ngày 15-03-2017

Lịch phát sóng HTV9 ngày 15-03-2017

THỜI GIAN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH 00:00 | Đường đến nước Nga 01:00 | Cải lương :Nước mắt thâm tình 02:30 | Ký sự truyền hình 02:40 | Phim tài liệu :Phim ảnh Tây Nam bộ 03:00 | Thế giới âm nhạc 03:30 | Chiếu phim :PTTQ: Người tình kim cương 05:05 | Thể dục cơ bản 05:15 | Thể dục Aerobic 05:45 | Chương trình thời sự 06:15 | Chuyển động ngày mới 06:30 | Chương trình 60 giây 07:00 | Bác sĩ enter 07:20 | Lắng nghe hạnh…

Xem Them